Kontakt
David Rys

Phone: +420 281 962 084
E-Mail

Mezinárodní poradenská kancelář Rödl & Partner se v roce 2015 rozšířila o nového člena, konzultační a poradenskou společnost Optimus Consult & Invest a.s. (nyní Rödl & Partner Optimus Consult a.s.) a posílila tak své služby v oblasti dotačního managementu a investičních pobídek. Optimus Consult & Invest přešel pod značku Rödl & Partner po více než dvaceti letech úspěšného působení na trhu.

Společnost Rödl & Partner nabízí svým klientům komplexní služby při přípravě a zpracování žádostí o dotaci, vyhotovení studií proveditelnosti a podnikatelských záměrů, při realizaci výběrových řízení a veřejných zakázek. Poskytuje dotační management projektu ve všech fázích projektového cyklu.

Cílem je získání podpory pro klienta ve formě dotace na investiční nebo provozní výdaje, maximalizace čerpané dotace a eliminace sankcí v podobě krácení či odebrání dotace včetně penále.

Rödl & Partner se problematice dotací a veřejné podpory věnuje již od roku 2004. Orientujeme se na oblast podpory pro malé, střední i velké podnikatele s realizací projektových záměrů ve zpracovatelském průmyslu. Patří mezi přední takto specializované společnosti v České republice. Projektové týmy realizovaly poradenství u více než 360 dotačních projektů v celkové hodnotě investic přes 11 miliard korun. U více než 200 projektů se následně aktivně podílely na jejich řízení. Projektoví manažeři zorganizovali více než 260 výběrových řízení.

Společnost disponuje pojištěním profesní odpovědnosti pro oblast dotačního poradenství na částku 20 milionů korun poskytující klientům garanci pro případ, že by v důsledku poradenských služeb byla dotace krácena, neproplacena, popřípadě odebrána.

Společnost Rödl & Partner Optimus Consult a.s. je exkluzivním partnerem Raiffeisenbank a.s. a Raiffeisen - Leasing, s.r.o. pro oblast dotací.

Díky této spolupráci poskytuje skupina Raiffeisenbank svým stávajícím a budoucím klientům služby jako:

• konzultace o možnostech financování ve vazbě na posouzení dotačního záměru a způsobilosti klienta

• optimalizaci a přizpůsobení záměru klienta ve vztahu k hodnotícím kritériím tak, aby byla zvýšena šance na získání dotace

• analýzu dotačních možností a následně i komplexní finanční služby související s dotacemi (úvěrový příslib, úvěr na předfinancování dotace, úvěr na část investice nepokrytou dotací apod.)