Kontakt
Alena Spilková

Associate Partner
Phone: +420 236 163 111
E-Mail

Specializujeme se na nábor zaměstnanců všech úrovní a z nejrůznějších oborů, tj. manažerů, zaměstnanců finančního úseku, administrativních pracovníků, jakož i obchodních zástupců a technických poradců. 

Lidský faktor hraje při koupi podniku stále větší roli. Zaměstnanci jsou strategickým bodem k úspěchu každé společnosti, což ukazujeme prostřednictvím analýzy v oblasti lidských zdrojů, tzv. HR Due Diligence. Provádíme analýzu a posouzeni současného stavu, hodnocení důležitých zaměstnanců a tím pomáháme předejít ztrátě důležitých vedoucích a odborných pracovníků. Ve spolupráci s námi bude reorganizace ve Vaší společnosti méně náročná, a to časově i finančně.

Vedle toho nabízíme projektové školení zaměřené na vedení zaměstnanců prostřednictvím komunikace. Školení ušité na míru probíhá v přátelské, přitom vysoce profesionální atmosféře. 

Další oblastí naší činnosti jsou služby v oblasti outplacementu, které vedou ke zmírnění dopadů personální restrukturalizace. V rámci této služby pomáháme zaměstnavateli a zaměstnancům lépe zvládnout organizační změny.

Při náhlé změně obchodního vedení Vaší společnosti Vám nabízíme dočasné řízení podniku jako Interim Manager. Začleníme se do týmu klienta, převezmeme určitou pozici v rámci struktury společnosti a zajistíme plnění námi stanovených cílů. 

Zprávy o odměňování v jednotlivých oborech a regionech České republiky sestavujeme na základě dostupných informací a znalostí, které si při realizaci nových projektů v oblasti náboru pracovníků neustále rozšiřujeme.