Kontakt
Martin Růžička, MBA

Phone: +420 236 163 100
E-Mail

Jednou z možností, která se regionálním i mezinárodním společnostem nabízí při zefektivnění interních procesů, je přesunutí méně podstatných činností na externí subjekty. Společnost se tak může soustředit na klíčové oblasti, kterými jsou například styk se zákazníky, výroba či logistika, a ostatní činnosti přenechat externím odborníkům.

Na mezinárodní úrovni umožňuje outsourcing snížit administrativní náklady. Při zakládání zahraničních dceřiných společnosti klade mateřská společnost důraz především na marketing a odbyt. I s těmito činnostmi jsou však spojeny administrativní náklady.

Činnost dceřiných společností vyžaduje dodržování předpisů, ve kterých se mateřská společnost často orientuje pouze okrajově.

Například v některých částech latinské Ameriky či východní Evropy mohou administrativní normy, formální náležitosti právních dokumentů či daňové výdaje výrazně zkomplikovat podnikatelskou činnost.  

Naše kancelář tyto těžkosti chápe. Naši poradci jsou připraveni převzít všechny úkoly, které mohou pro mateřskou společnost představovat nepřekonatelnou překážku.
 
Zaměřujeme se především na tyto služby:

• optimalizace procesů v oblasti financí a účetnictví
• vedení finančního účetnictví
• vedení mzdového účetnictví
• lidské zdroje/personalistika
• sestavení účetních závěrek a výkazů
• informační systémy pro podporu manažerského rozhodování
• platební styk
• poradenství při sestavování daňových přiznání a hlášení