Kontakt
Martin Růžička, MBA

Phone: +420 236 163 100
E-Mail

Úspěch společnosti závisí na výkonu zaměstnanců, především pak těch, kteří zaujímají významné pozice inženýrů, vedoucích obchodních oddělení či zaměstnanců podílejících se na rozsáhlých zahraničních projektech. 

Nejen společnost, ale i její zaměstnanci se potřebují spolehnout na to, že odměny a pojistné jsou vypláceny v souladu se zákonnými předpisy.
 
Kvalitní služby v oblasti lidských zdrojů zaručují kromě transparentnosti i přístup k důležitým personálním informacím dceřiné společnosti. Personalistika tak nezahrnuje jen vedení mzdového účetnictví, ale je nedílnou součástí úspěšného podniku.

V rámci této oblasti Vám poskytujeme tyto služby:

• zřízení a vedení složek jednotlivých zaměstnanců
• zřízení a vedení mzdového účetnictví
• výpočet a odvod sociálního a zdravotního pojištění, záloh na daň z příjmů, srážkové daně či jiných poplatků 
• vyúčtování a kontrola cestovních nákladů
• výpočet provizí a dalších vedlejších nákladů
• platební styk