Kontakt
Martin Růžička, MBA

Phone: +420 236 163 100
E-Mail

Pro mateřskou společnost hraje důležitou roli finanční účetnictví, bez kterého by se jen složitě orientovala v ekonomické situaci svých dceřiných společností a poboček. Účetnictví musí být na jedné straně vedeno v souladu s tuzemskými účetními předpisy, na straně druhé musí odpovídat i požadavkům a potřebám mateřské společnosti.

V souvislosti s finančním účetnictvím poskytujeme tyto služby:

• vedení finančního účetnictví
• vedení operativní evidence majetku
• účtování vydaných a přijatých faktur
• sestavení účetního rozvrhu, obsahové vymezení účtů
• rozhraní mezi fakturací a tokem peněžních prostředků, resp. řízení likvidity