Kontakt
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.

Phone: +420 236 163 770
E-Mail

Mezinárodní investice a transakce se v době globální konkurence a nasycenosti trhů stávají stále komplexnějším procesem. Jsme si toho vědomi. Vyrovnali jsme se s dynamicky se rozvíjející se ekonomikou a podařilo se nám etablovat se na poli mezinárodního i tuzemského právního poradenství.

Rozhodli jsme se nenabízet celé spektrum právního poradenství, ale koncentrovat se na poskytování právních služeb souvisejících s přímými zahraničními investicemi a transakcemi. Tato oblast je základem právního poradenství všech našich kanceláří. Zní to možná neskromně, ale považujeme se za jednu z mála celosvětově působících právních kanceláří, jejíž poradenství komplexně pokrývá oblast přímých zahraničních investic.

Je samozřejmé, že Vám nabízíme kvalitní poradenství. Možná Vás ale překvapí jeho osobní ráz. Veškeré otázky našich klientů směřují k jediné kontaktní osobě, která zajišťuje spolupráci s dalšími kolegy. S mnohými klienty jsme sjednali pevná pravidla komunikace a zároveň se zavázali poskytovat kvalifikované poradenství bez ohledu na problematiku či zemi, jíž se poradenská oblast týká. Jako jedna z mála mezinárodních právních kanceláři jsme tak schopni během krátké doby připravit komplexní právní, daňové a účetní podklady, které Vám usnadní rozhodnutí o koupi podniku v jakékoli zemi (Due Diligence).

Zaměřujeme se především na tyto oblasti:

- mezinárodní přímé investice, transakce související s Mergers & Acquisitions - především pro společnosti, s jejichž akciemi se neobchoduje na burze, a jejich dceřiné společnosti
- mezinárodní právo obchodních společností a mezinárodní právo daňové
- mezinárodní právo související se zprostředkováním obchodů, obchodněprávní ustanovení mezinárodního práva
- průmyslově právní ochrana v celosvětovém měřítku
- mezinárodní pracovní právo

V těchto oblastech poskytujeme rychlé a efektivní poradenství, při kterém jsme si vědomi zájmů a potřeb našich klientů. Mezi naše partnery a advokáty poboček západní a východní Evropy, Afriky či Asie patří řada uznávaných odborníků.

Do našich týmů začleňujeme partnery a vedoucí advokáty, kteří se specializují na právo v jiném státě. Zapojení zahraničních odborníků, kteří nemají znalosti o právním prostředí v dané zemi, při realizaci projektů rezolutně odmítáme.

Mnoho našich klientů využívá naše služby především proto, že se specializujeme na poskytování právních služeb německým společnostem dle německých zákonů. Spolupracujeme proto s řadou odborníků na německé právo. Velká část vedoucích advokátů našich poboček absolvovala vysokoškolské vzdělání nebo alespoň vysokoškolské stáže v Německu a pracovala delší dobu v některé z našich mezinárodních poboček. Do zvyšování kvalifikace našich právníků investujeme nemalé prostředky. Chceme, aby našim klientům poskytovali poradenské služby nejen zkušení právníci, ale i odborníci, jejichž právní znalosti doplňuje ekonomické myšlení, jež je nezbytnou součástí podnikatelských rozhodnutí.

Legislativní novinky