Kontakt
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.

Phone: +420 236 163 770
E-Mail

Nedílnou součást veškerých mezinárodních investic představují lidé. Na mezinárodní úrovni s sebou problematika pracovního práva přináší celou řadu sporných situací.

Vnímáme výhody, které sebou přináší zaměstnávání zahraničních pracovníků, a usilujeme o to, abychom našim klientům poskytovali takové služby, které jim umožní eliminovat rizika. Naše dlouholeté zkušenosti z oblasti mezinárodního pracovního práva využíváme především při poradenství souvisejícím s daňovou a sociálně-právní optimalizací.

Naše služby zahrnují především:

- příprava pracovních smluv pro vedoucí zaměstnance, příprava vzorových pracovních smluv
- konkurenční doložky, ujednání v oblasti obchodního tajemství
- výkon práce v zahraničí, poradenství pro vyslané zaměstnance, poradenství zahrnující pracovněprávní, daňové a sociálně-právní aspekty pracovněprávních vztahů 
- poradenství týkající se odměn a nepeněžitých plnění, daňová a sociálně-právní úprava pracovních smluv 
- vízová povinnost, pracovní povolení, poradenství pro nadnárodní společnosti v oblasti cizineckého práva
- kolektivní smlouvy, vyjednávání s odbory
- ukončení pracovních poměrů, výpovědi a dohody
- restrukturalizace, ukončení činnosti a přemístění poboček do jiných zemí 
- vypracování a zavedení směrnic v oblasti personalistiky
- zastupování zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech