Kontakt
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.

Phone: +420 236 163 770
E-Mail

V souvislosti se zahraničními investicemi Vám pomůžeme zorientovat se v povinnostech plynoucích z tuzemské úpravy společenského práva. Samozřejmě nabízíme i pomoc jejich plnění.

Jedná se především o tyto služby:

- zakládání společností
- jmenování a odvolávání jednatelů, členů představenstva a dozorčí rady, změna podílů ve společnosti, přechod na hospodářský rok, rozhodnutí valné hromady o rozdělení hospodářského výsledku
- poradenství k povinnostem a odpovědnosti jednatelů a představenstva 
- příprava protokolů valné hromady
- návrhy na zápis do rejstříků, pomoc při plnění povinností souvisejících s účetní závěrkou, příprava podkladů pro rejstříkové soudy a případné další rejstříky
- poradenství související s podáním daňových přiznání 
- likvidace/zrušení společností

Při poskytování našich služeb jsme si dobře vědomi toho, že dodržení administrativních povinností je důležitou součástí mezinárodního riskmanagementu.