Kontakt
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.

Phone: +420 236 163 770
E-Mail

Zakládání zahraničních dceřiných společností bývá spojeno s časovým tlakem. Role rychlého a efektivního založení dceřiné společnosti se zvyšuje tehdy, je-li existence dceřiné společnosti podmínkou pro získání zajímavé zakázky.

Ve většině států musí zahraniční investoři při zřizování společností splnit přísnější podmínky, než tuzemské subjekty. Předkládané podklady musí obsahovat formální náležitosti, navíc je potřeba zajistit překlady dokumentů. Jednoduchá činnost se tak může změnit v komplikovaný proces vyžadující znalosti nejen společenského a daňového práva a účetních předpisů, ale i jednání s příslušnými úřady.

Za naší nabídkou včasného a ekonomického založení společností stojí řada expertů, ale především dlouholetá zkušenost a praxe.

Nejprve je nutné rozpoznat potencionální problémy. V druhém kroku je potřeba zvážit organizační strukturu a právní formu. I právní forma, která v zahraničí nebývá obvyklá, může mateřské společnosti přinést daňové výhody či snížení rizik.

Díky výše uvedeným postupům založil Rödl & Partner jako jedna z prvních právních kanceláří komanditní společnosti, v nichž jako komanditisté vystupovali společnosti s ručením omezeným. Tato forma podnikání může být pro mnohé zahraniční investory se strukturou osobních společností atraktivní alternativou obchodní společnosti.

Zahraničním společnostem poskytujeme při zakládání společností tyto služby:

- založení kapitálových i osobních společností a jejich zápis do obchodního rejstříku
- příprava společenských smluv a zakladatelských listin
- dohody mezi společníky či akcionáři (Shareholders Agreements)   
- jmenování jednatelů a členů představenstev, zápisy z ustanovujících valných hromad a jednání správních a dozorčích rad
- zveřejnění společenských smluv a zakladatelských listin
- daňová registrace společnosti a přihlášení u správ sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven