Kontakt
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.

Phone: +420 236 163 770
E-Mail

Na světových trzích se uskutečňuje řada transakcí, které se neobejdou bez právního poradenství. Rychlé a kvalitní poradenství, které při dodání zboží či poskytnutí služeb zahraničním odběratelům umožní eliminovat rizika, je pro většinu firem nezbytnou součástí mezinárodních transakcí.

Naše společnost, jejíž pobočky se nacházejí ve všech významných obchodních a investičních centrech, má dlouholeté zkušenosti s mezinárodním obchodem. Při mezinárodních transakcích hrozí rizika nejen z nedostatečné právní ochrany při uplatnění nároků zahraničních zákazníků na záruční reklamace, ale i z neuhrazení pohledávek z důvodu jejího nedostatečného zajištění pomocí mezinárodně uznávaných zabezpečovacích nástrojů.

V této oblasti poskytujeme především tyto služby:

- vypracování a sjednání smluv se zákazníky, partnery a dodavateli, rámcové smlouvy, smlouvy se subdodavateli
- smlouvy s obchodními zástupci a zprostředkovateli, dohody týkající se samostatného zastupování, odměny zahraničních obchodních zástupců, dohody o výhradním zastoupení 
- frančízy
- právní poradenství v oblasti reklamy a označení výrobků
- ochrana spotřebitele a záruční podmínky
- e-commerce
- dohody v oblasti logistiky a dodavatelských řetězců
- smlouvy týkající se nebytových prostor
- dohody s konsorcii, sdruženími a spolupracujícími podniky při mezinárodních projektech
- mezinárodní obchodní právo