Kontakt
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.

Phone: +420 236 163 770
E-Mail

Dohody uzavírané se Světovou obchodní organizací zpřístupnily řadu trhů. Dnešní doba nabízí společnostem působícím na mezinárodním trhu mimořádně výhodné podmínky pro rozvoj a expanzi.

Zajímavé jsou z podnikatelského hlediska především státy s rychle se rozvíjející ekonomikou. Podmínky pro vstup na trh těchto zemí se ale neustále mění. Chtějí-li společnosti expandovat na nové trhy, musí být o jejich vývoji informovány.

Řadu let poskytujeme poradenské služby v perspektivních obchodních a investičních centrech. Protože se nám podařilo proniknout na tyto trhy mezi prvními, můžeme Vám poskytnout poradenství vycházející nejen z teorie, ale i z vlastní zkušenosti. Nabízíme rychlé, efektivní a pragmatické poradenství, při kterém stojí Vaše podnikatelské zájmy na prvním místě.

Poskytujeme tyto služby:

- problematika související s devizami
- celní právo
- obchodní dohody 
- zákonné předpisy týkající se zahraničních přímých investic
- poradenství v oblasti veřejného hospodářského práva se zaměřením na nadnárodní společnosti