Kontakt
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.

Phone: +420 236 163 770
E-Mail

Mezinárodní koncerny se neobejdou bez průmyslově právní ochrany týkající se nejen průmyslových práv, ale i práv duševního vlastnictví či výsledků výzkumu a vývoje.

Zneužití cizích nápadů či padělání výrobků je více než častým jevem. Ochrana duševního vlastnictví se tak stává významnou součástí risk-managementu. V oblasti průmyslově právní ochrany poskytujeme tyto služby:

- správa ochranných známek a jejich portfolií
- uplatnění autorských práv a práv průmyslového vlastnictví na celosvětové úrovni
- licenční smlouvy, frančízy
- záruční povinnost a odpovědnost za vady v mezinárodním měřítku
- služby související s oblastí informačních a komunikačních technologií či se spotřebním zbožím