Kontakt
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.

Phone: +420 236 163 770
E-Mail

Na základě Vaší žádosti provedeme jednorázově rešerši dlužníka pomocí programu MagnusWeb, rejstříku exekucí, katastru nemovitostí. Tato služba je též součástí komplexního produktu Správy pohledávek po splatnosti - COLLECT, ale pro zvyšující se zájem o prověření nového nebo stávajícího klienta či dlužníka, nabízíme tuto službu i samostatně za zvláštní sazbu.

Seznam veřejně dostupných databází, kterých využívá program MagnusWeb

- Registr ekonomických subjektů (Český statistický úřad)
- Obchodní rejstřík včetně Sbírky listin
- Obchodní věstník
- ARES a ARISWEB
- Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Ministerstvo spravedlnosti
- Insolventní rejstřík
- Dlužnické databáze
- Zpravodajství ČTK
- Ekonomický tisk
- Kapitálové trhy (BCPP, RM-S, SCP, ČNB)
- Vlastní rešeršní model
- Ratingové hodnocení EVA
- Informace z asociací a profesních sdružení
- Vlastní průzkumy
- Internet
- Ostatní otevřené zdroje

Služby poskytnuté za pomoci katastru nemovitostí

Naše kancelář Vám na Vaši žádost zašle elektronickou poštou nejen výpis z katastru nemovitostí, ale dále je možné Vám pouze na základě identifikačních údajů uvedených níže do 24 hodinzaslt informaci, zda a jaké další nemovitosti vlastní Vámi dotazovaný subjekt na území České republiky.

Služby poskytované za pomoci centrální evidence exekucí

Naše kancelář Vám na Vaši žádost zašle elektronickou poštou nejen výpis jednotlivých exekucí uvalených na dlužníka, ale dále je možné Vám pouze na základě identifikačních údajů uvedených níže do 24 hodin zaslat informaci, zda a jaké další exekuce byly na Vámi požadovaného dlužníka uvaleny.

Identifikační údaje

Za účelem provedení "Rešerše dlužníka" a "Pravidelného monitoringu dlužníka" je nutno znát minimálně následující údaje:

- Název/jméno dlužníka
- Adresa/sídlo dlužníka
- Identifikační číslo dlužníka
- Rodné číslo dlužníka