Kontakt
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.

Phone: +420 236 163 770
E-Mail

Jako reakci na zvyšující se trend společností ulehčit své agendě ve věci správy pohledávek, snížit náklady a zvýšit koncentraci na svoji podnikatelskou činnost, poskytuje společnost Rödl & Partner novou službu COLLECT – COmprehensive LegaL Enforcement of Claims and debTs.

Tato nová služba zahrnuje komplexní správu pohledávek po splatnosti zahrnující rešerši  bonity dlužníků či klientů a dále monitoring proběhlých změn u zvolených subjektů. 

  

Podstatné výhody využití služby COLLECT:

Správa pohledávek po splatnosti
- rychlost a transparentnost při výkonu správy a vymáhání pohledávky
- dohled advokáta po celou dobu správy pohledávky
- přijatelná a předem známá cena odvislá od počtu a výše spravovaných pohledávek
- efektivní komunikace s dlužníkem na profesionální úrovni za účelem nalezení dohody
- kontrola, sledování a upozornění na riziko promlčení pohledávek a včasné podání žaloby
- operativní vyhledávání alternativních řešení
- uvolnění profesního a personálního potenciálu společnosti

Předvídatelné náklady na správu
Celková cena za službu je klientovi dopředu známa. Zpravidla se jedná o paušální částku, která je závislá na počtu a výši pohledávek ve správě.

Na základě našich dlouholetých zkušeností volíme v jednotlivých případech následující postup, jenž zahrnuje:

- provedení vstupní rešerše dlužníka za pomoci programu MagnusWeb, rejstříku exekucí a katastru nemovitostí
- vyhodnocení možných variant právního postupu
- odeslání advokátní výzvy dlužníkovi k zaplacení do 7 dnů od doručení
- podání žaloby nebo návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu
- vydání elektronického platebního rozkazu ve zkrácené lhůtě
- pravidelná komunikace se soudy (cca každých 14 dní)
- právní servis a zastupování během soudního řízení za výhodných ekonomických podmínek včetně sníženého soudního poplatku
- provádění pravidelného monitoringu změn u dlužníka z veřejně dostupných databází ( 1x týdně)
- podání návrhu na exekuci a její realizace v součinnosti s exekutorem
- podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení dlužníka nebo přihlášky pohledávky v insolvenčním řízení