Kontakt
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.

Phone: +420 236 163 770
E-Mail

JUDr. Monika Novotná

Phone: +420 236 163 750
E-Mail

Před každou akvizicí musí mít podniky a investoři představu o tom, jak rychle a efektivně lze celý proces převzetí zrealizovat. Jak lze ale získat přiměřenou představu o majetkové, finanční a hospodářské situaci cílové společnosti – nikoli v minulosti, ale naopak v době po provedení naplánované akvizici? Jak lze správně odhadnout v minulosti se vyskytující rizika z hlediska právního, hospodářského či daňového? Další komplikace mohou nastat v případě, kdy cílová společnost sama vlastní dceřiné společnosti v pětadvaceti různých zemích.

V naší společnosti se na problematiku Due Diligence zaměřujeme již dlouho a i v této oblasti poskytujeme naše poradenské služby prostřednictvím mezinárodních, multidisciplinárních týmů.

V rámci této oblasti poskytujeme následující služby:

- stanovení způsobu ověřování a jeho realizace, vymezení klíčových oblastí ověřování
- správa Date-roomů prostřednictvím zkušených odborníků, kteří neprodleně rozpoznají hrozící rizika
- jednoznačné vymezení předmětů ověřování a jejich přiřazení jednotlivým oblastem (daně, právo či finance), aby se předešlo dvojímu prověřování
- vyhotovení zprávy v rámci jednotlivých služeb v jednotném formátu
- vyhotovení zprávy, ve které jsou zdůrazněna významná rizika, poznatky související s kupní cenou a skutečnosti, jež si bezprostředně vyžadují jednání jak před, tak i po realizaci akvizice