Kontakt
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.

Phone: +420 236 163 770
E-Mail

JUDr. Monika Novotná

Phone: +420 236 163 750
E-Mail

Neustálým vývojem neprocházejí jenom Mezinárodní účetní standardy (IFRS), ale i zveřejňovací povinnosti v účetních závěrkách týkající se akvizic se stále mění, a to nejen na mezinárodní, ale i na národní úrovni. Problematickou oblastí se stalo především správné ocenění nehmotných aktiv po realizaci akvizice.

Naše kancelář poskytuje poradenské služby související s problematikou výkaznictví, které mohou nastat v souvislosti s realizací mezinárodních transakcí. Při této činnosti využíváme regionálních poboček, s jejichž součinností poskytujeme především tyto služby:

- nezávislé ocenění podniku pro účely stanovení kupní ceny
- znalecké posudky týkající se ocenění podniku
- poradenství související se způsobem oceňování
- poradenství ohledně podnikového plánování, prověřování reálnosti plánů