Kontakt
JUDr. Petr Novotný

Phone: +420 236 163 720
E-Mail

JUDr. Monika Novotná

Phone: +420 236 163 750
E-Mail

Počet ekonomicky neúspěšných koupí podniků je relativně vysoký. Spousta těchto transakcí nevede ke stanovenému cíli, jelikož synergický efekt je velice často nadhodnocen. Na druhou stranu bývá častou příčinou neúspěchu i podcenění rizik vyplývajících ze střetu zájmů, a to především u Joint Ventures.

V naší společnosti usilujeme o to, aby každá takováto transakce byla úspěšná. Od samého založení naší společnosti jsme si vědomi, že v oblasti poradenství není vhodné striktně oddělovat jednotlivé obory. Z tohoto důvodu neustále pracujeme v multidisciplinárních týmech a požadujeme, aby naši odborní poradci měli široký rozhled a nikoli jen znalosti ze svého oboru.

V oblasti Mergers & Acquisitions poskytujeme tyto služby:

- plánování a organizace prodejů či nabídek
- Vendor Due Diligence
- správa tzv. Date-roomů
- poradenství v rámci Private-Equity
- poradenství týkající se daňové struktury
- finanční, daňová a právní Due Diligence
- příprava podkladů pro transakce a jejich dojednávání
- zastupování před národními úřady na ochranu pro hospodářskou soutěž a institucemi EU v rámci řízení týkajících se fúzí
- realizace mezinárodních transakcí na národní úrovni
- integrace organizace po uskutečnění fúze