Tyto internetové stránky jsou nezávazné a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavují právní, daňové, ekonomické ani podnikové  poradenství, jejich cílem není ani nahrazení individuálního poradenství. Při jejich zpracování se společnost Rödl & Partner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost informací. Rödl & Partner nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě naší prezentace učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.