Impressum


Odpovědnost za redakční obsah
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Rödl & Partner
Platnéřská 2
110 00  Praha  
Česká republika  

Tel:         +420 236 163 111
Fax:        +420 236 163 799
E-mail:    prag@roedl.cz
www.roedl.net/cz
 
Managing Partner    
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
 
Profesní označení
advokát registrovaný v České republice

IČO: 25064690
DIČ: CZ25064690
 
Všeobecná informace: skupina Rödl & Partner Česká republika
 
Profesní označení  
advokáti / daňoví poradci registrovaní v České republice a ve Spolkové republice Německo
auditoři registrovaní v České republice
 
Příslušné komory
Někteří advokáti kanceláře Rödl & Partner jsou také členy německé advokátní komory, jež je oprávněna registrovat advokáty, resp. rozhodovat o jejich usazování a jejíž představenstvo také vykonává dozor. Další informace k regionálním advokátním komorám ve Spolkové republice Německo najdete zde.  
 
Někteří daňoví poradci kanceláře Rödl Partner jsou také členy německé komory daňových poradců a podléhají jejímu dozoru. Další informace k regionálním komorám daňových poradců ve Spolkové republice Německo najdete zde.
 
Profesní pravidla  
Pro advokáty, kteří mají licenci také Německu, platí následující: Spolkové nařízení pro advokáty (Bundesrechtsanwaltsordnung BRAO), Profesní řád advokátů (Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA), Zákon o odměňování advokátek a advokátů (Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (RVG), Profesní řád advokátů se specializací (Fachanwaltsordnung (FAO), Pravidla ES pro výkon povolání advokátů, Zákon o činnosti evropských advokátů v Německu (Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG). Veškeré texty předpisů jsou dostupné zde.
 
Pro daňové poradce, kteří mají licenci také v Německu, platí následující: Zákon o daňovém poradenství (Steuerberatungsgesetz/StBerG), Prováděcí nařízení k zákonu o daňovém poradenství (Durchführungsverordnung zum Steuerberatungsgesetz/DVStB), Profesní řád Spolkové komory daňových poradců (Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer/BOStB), Profesní řád daňových poradců v Evropě (Berufsordnung der Steuerberater in Europa/EuropBGr), Nařízení o odměňování daňových poradců (Steuerberatungsvergütungsverordnung/StBVV). Veškeré texty předpisů jsou dostupné zde.