Rödl & Partner on huvitatud kandidaatidest, kes on enamat kui arukad oma ala asjatundjad. Otsime küpseid isiksusi, kes on võimelised silma paistma meie büroode mitteametlikus keskkonnas.

Äriettevõttena hindame me kõrgelt isiklikku vastutust ja initsiatiivi ning anname meie ekspertidele võimaluse töötada vahetult koos klientidega niipea, kui nad selleks on valmis. See nõuab spetsialistidelt nii tugevat akadeemilist tausta kui ka inimestega koos töötamise oskusi.

Valiku tegemisel on määravaks teguriks ametialane professionaalsus. Meie värbamisprotsess on karm, peegeldades kõrgeid ootusi, mida me ettevõtjate kogukonna liikmetena üksteisele seame. Neid, keda me Rödl & Partnerisse tööle kutsume, ootab ees isiklik ja ametialane areng, millele paljudel teistel firmadel on raske samaväärset pakkuda.