Rödl & Partner on multidistsiplinaarne audiitor-, raamatupidamis-, maksu-, õigus- ja ärinõustamisteenuseid pakkuv firma.

Me abistame ettevõtteid nende otseinvesteeringute tegemisel üle kogu maailma. Meie kliendid on peamiselt keskmise suurusega ettevõtted koos oma välistütarettevõtete ja rahvusvaheliste projektidega. Paljud neist on rahvusvahelise haardega pereettevõtted.

Rödl & Partner asutati 1977. aastal Lõuna-Saksamaal ning on nüüdseks kasvanud 48 riigis asuva 106 bürooga firmaks. Rödl & Partneri ülemaailme tulu jaguneb peaaegu võrdselt kolme põhitegevusala vahel. 34% tulust tuleb auditilt, 33% õigusabiteenustelt ning 27% maksukonsultatsioonidelt. Ülejäänud tuleb raamatupidamisega seotud nõustamisteenustelt. 

Saksamaal on Rödl & Partner suuruselt kuues audiitorfirma ja suuruselt kuueteistkümnes õigusabifirma. Ülemaailmselt õigusteenuseid pakkuvaid büroosid juhib eraldiseisev Saksa advokaatide/juristide usaldusühing. Üks oluline põhimõte - firma on integreeritud partnerlus, mitte agentide või frantsiiside võrgustik.

  Ülemaailmselt
Büroosid 106
Töötajaid 5130
Advokaate 480
Vandeaudiitoreid 464
Maksukonsultante 491
Äri-/IT-konsultante 300