Rödl & Partner OÜ arendas, dokumenteeris ja juurutas oma kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2008 standardi alusel 2013. aastal ning esmane kvaliteedisertifikaat anti meile välja 27. oktoobril 2013.

2017. aastal läks Rödl & Partner OÜ kvaliteedijuhtimissüsteem edukalt üle uuele ISO 9001:2015 standardile. 

Septembris 2019 läbis Rödl & Partner OÜ juhtimissüsteem resertifitseerimise auditi ning sai taas sertifitseerimisettevõtte Lloyd’s Register Quality Assurance Limited poolt heakskiidu, mida kinnitab kvaliteedijuhtimissüsteemile väljastatud  ISO 9001:2015 kvaliteedisertifikaat nr 10218582. Sertifikaadi käsitlusala hõlmab raamatupidamisteenuseid, palgaarvestust ning aadressi- ja kontaktisiku teenust.

Standardile ISO 9001:2015 vastav kvaliteedijuhtimissertifikaat tõendab, et Rödl & Partner OÜ on juurutanud rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteemi. Rödl & Partner OÜ teenused vastavad klientide esitatud kvaliteedinõuetele ja teenuseid tehakse vastavalt kehtestatud regulatsioonidele ja seadusandlusele. Rödl & Partner OÜ kvaliteedijuhtimissüsteemi eesmärgiks on klientide rahulolu tõstmine läbi juhtimissüsteemi järjepideva parendamise. 

ISO 9001 on rahvusvaheline standard, mis määrab kindlaks kvaliteedijuhtimissüsteemi baasnõuded. ISO 9001:2015 sertifikaat tõendab süsteemi efektiivsust ning tähendab kliendile usaldusväärset kinnitust, et ettevõte on rakendanud kõik vajalikud kvaliteedi tagamise meetmed võetud kohustuste tagamiseks.

Keskkonnapoliitika põhimõtted

Meie kvaliteedijuhtimissüsteemi toetab keskkonnahoidlik tegevus, millest lähtume töötajasõbraliku, tervisliku ja keskkonnasäästliku töökeskkonna arendamisel ning mis on aluseks efektiivselt toimiva majanduskeskkonna ja jätkusuutliku ühiskonna loomisel. Seetõttu järgib ka Rödl & Partner oma töötajate väärtushinnangute kujundamisel ja igapäevategevuses vastutustundliku töö ja keskkonnahoiu põhimõtteid. Rödl & Partner OÜ'le omistati Euroopa Rohelise Kontori tunnustus 2015. aasta mais. 2019. aastal läbisime uue auditi ning 19.02.2019 väljastas Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon meile uue Rohelise Kontori tunnistuse nr EE 015/19.