Detsember 2015

07.12.2015

Planeeritavad muudatused raamatupidaja töös 2016

Raamatupidaja.ee: Audiitorbüroo Rödl & Partner Audit OÜ juht ja vandeaudiitor Mart Nõmper teeb kokkuvõtte uuel aastal planeeritavatest või jõustuvatest muudatustest, mis mõjutavad raamatupidajate tööd. ›››

August 2015

10.08.2015

Jõustus seadme ohutuse seadus

Samaaegselt ehitusseadustiku, uue planeerimisseaduse ja mitme teisega jõustus 1. juulil seadme ohutuse seadus, mis asendab varasemad eriseadused nagu küttegaasi, surveseadme ja masina ohutuse seadus. Uus regulatsioon on varasemast abstraktsem ja mindud on üldisemate eesmärkide ja põhimõtete sätestamise teed. ›››

June 2015

15.06.2015

Pakendi auditeerimisnõue suurematele kogustele?

TööstusEST nr 1 juuni 2015: Pakendiaruandluse korraldamise nõue on Eestis juba enam kui 10 aastat. Alates 2015. aastast on kohustus pakendiaruandluse aruandeid ka auditeerida. ›››

 
08.06.2015

EKJA teabeleht juuni 2015: Pakendiaruande auditi kitsaskohad

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni juuni 2015 teabelehes kirjutab vandeaudiitor Mart Nõmper pakendiauditi kitsaskohtadest praktikas ja lahendusvõimalustest. Lugeda saab ka Rohelise Kontori tunnistuste jagamisest ning palju muud huvitavat. ›››

 
02.06.2015

Roheline kontor säästab kulusid ja hoiab loodust

ÄP 31.05.2015: Aasta parima rohelise kontori tiitli pälvis statistikaamet.

Rohelise kontori tunnistuse said Kuressaare linnavalitsus, raamatupidamisfirma Rödl & Partner, Keskkonnaõiguse Keskus, Arhitektuuribüroo Pluss, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Lasnamäe linnaosavalitsus ja Balti Keskkonnafoorum.

Euroopa rohelise kontori süsteemi tunnistused antakse keskkonnateadlikele organisatsioonidele, kes on oma kontoris sisse viinud kokkulepitud keskkonnahoiu põhimõtted.
›››

Aprill 2015

27.04.2015

Audiitor: paljud ettevõtted ei teagi kohustusest pakendiaruandeid auditeerida

Ärileht.ee 27.04.2015: Kuigi aasta algusest jõustunud pakendiseadus paneb pakendite auditeerimiskohustuse väga paljudele Eesti ettevõtetele, pole paljud sellega kursis.

„Inimestele tundub, et kaup ja pakend käivad kokku ning pakendiaruandlus vaid teenuseid osutavad ettevõtteid ei puuduta. Seevastu peab meeles pidama, et ka need ettevõtted võivad maale tuua väga suurel hulgal pakendeid, mistõttu laieneb pakendiaruandluse kohustus ka neile,“ märkis Rödl & Partner Audit OÜ vandeaudiitor ja juhatuse liige Mart Nõmper sel nädalal advokaadibüroo GLIMSTEDT ja EKJA korraldatud keskkonnaõiguse alasel seminaril. ›››

 
22.04.2015

Pakendiaruande audit - tähenärimine või punktuaalne täpsus

Maaleht, Ain Alvela, 22.04.2015: Rödl & Partner vandeaudiitor Mart Nõmper, kes tööalaselt hakkab üha enam tegelema ettevõtete pakendiaruannete auditeerimisega, tunnistas tänasel keskkonnaõiguse seminaril, et teema on ka tema jaoks uus ja palus mitte süüdistada audiitoreid, et neid auditeid tehakse. Seadus on lihtsalt sellisena tehtud ja kuigi sajaprotsendilist õigust ei ole, annab see siiski kindlustunde nii pakendiettevõttele kui taaskasutusorganisatsioonile.
Pakendiaruande peavad koostama ettevõtted, kes käitlevad-omavad-toodavad 100 kg või rohkem plastpakendijäädet või 200 kg või rohkem muid pakendijäätmeid. ›››

 
22.04.2015

5 probleemi, mis Eesti ehitajatel Soomes tekkida võib

Ehitusuudised.ee 16.04.2015: Eesti ehitusettevõtjad on aastaid tegutsenud aktiivselt Soome ehitusturul, kuid jätkuvalt esineb olukordi, kus nii mõnigi ettevõtja on avastanud ennast seismas probleemide ees, kirjutab advokaadibüroo Rödl & Partner vandeadvokaat Alice Salumets. Probleemid on paljuski tekkinud teadmatusest või mittepiisavast ettevalmistusest. Eesti ettevõtjate probleemid Soomes võib jagada viide suurde teemaderingi... ›››

 
08.04.2015

Uuendus e-residentsuse taotlemises alates 01.04.2015

Anname teada, et uuendusena väljastatakse alates 1. aprillist e-residendi digi-ID taotlejale isiklikult ka Eesti Vabariigi välisesinduses. Digi-ID väljastamine otsustatakse 10 tööpäeva jooksul. ›››

Veebruar 2015

26.02.2015

Rödl & Partner edulugu täisdigitaalse raamatupidamisteenuse väljatöötamisel Directo tarkvara baasil

„Kõige suurem kasu Directost on, et saame pakkuda klientidele kaasaegset täisdigitaalset teenust, mis annab klientidele eelise info kiiremas, täpsemas ja efektiivsemas edastamises. Lisaks viib pilvetehnoloogia kliendi ja raamatupidamisfirma vahelise koostöö uuele paindlikule ja efektiivsele tasemele, kus tööülesandeid on võimalik kergelt jagada kliendi oma töötajate ja raamatupidamisfirma vahel hoides sellega kokku kulusid,“ ütles Rödl & Partner OÜ juhatuse liige Mart Nõmper. ›››

 
16.02.2015

E-residentsus

Alates 01.12.2014 pakub Eesti ainsana maailmas unikaalset e-residendi teenust, mis annab välismaalastele võimaluse kasutada Eesti e-teenused ükskõik, millises maailma nurgas. E-residendi teenus on mugav – isik saab dokumente allkirjastada elektrooniliselt ja turvaliselt, säästes aega ja raha, mis kulub tavaliselt paberdokumentide käitlemisele. E-residendile väljastatakse digi-ID, mis on kasutatav üksnes elektroonilises keskkonnas isiku tuvastamiseks ja digitaalse allkirja andmiseks. ›››

 
06.02.2015

Pakendiaudit

Mis on pakendiaudit ja mida auditeeritakse? Kellele pakendiauditi kohustus laieneb? Kellel on pakendiauditi korraldamise pädevus? Miks on vaja pakendiaruandeid auditeerida? Nendele ja muudele pakendiauditiga seotud küsimustele vastab vandeaudiitor Mart Nõmper. ›››

Jaanuar 2015

15.01.2015

Raamatupidaja vastutus - kas ja mille eest?

Oma igapäevases töös täidab raamatupidaja arvukaid tööandja või kliendi poolt antud ülesandeid. Mis saab siis, kui mõne ülesande täitmise raames eksitakse või jäetakse ülesanne üldse täitmata? Kas see toob kaasa automaatse töösuhte lõpetamise või näiteks vastutuse oma kliendi või miks ka mitte riigi ees? Teemat lahkab vandeadvokaat Alice Salumets. ›››