22.04.2015

Ehitusuudised.ee 16.04.2015: Eesti ehitusettevõtjad on aastaid tegutsenud aktiivselt Soome ehitusturul, kuid jätkuvalt esineb olukordi, kus nii mõnigi ettevõtja on avastanud ennast seismas probleemide ees, kirjutab advokaadibüroo Rödl & Partner vandeadvokaat Alice Salumets.

Probleemid on paljuski tekkinud teadmatusest või mittepiisavast ettevalmistusest. Eesti ettevõtjate probleemid Soomes võib jagada viide suurde teemaderingi:

1. Soome ehitussektori tavade ja praktika ning kohalduvate õigusnormide ebapiisav tundmine  

Sageli ei ole Eesti ettevõtjad piisavalt teadlikud Soomes kehtivatest seadustest, tavadest ega praktikast ning tihti jäetakse enda õigused lepingulistes läbirääkimistes ja ka lepingu täitmisel piisavalt kaitsmata. Probleemiks on ka ebaselged kokkulepped vastutuse jagamise osas ning vastutuse jagunemine enda, alltöövõtjate või kaubatarnijate vahel.  

2. Võimalikud lisatööd jäävada sageli vormistamata või vormistatakse need ebapiisavalt, mis omakorda viib lisatasu vaidluseni 

Samuti on praktikas probleemiks tööde jätkamine olukorras, kus tellija on olnud pikemat aega viivituses oma rahaliste kohustuste täitmisel.

3. Soome tarbijakaitsereeglite mittetundmine olukorras, kus tellijaks on tarbija

4. Soomes kehtivate miinimumtöötingimuste, sh alampalga ja muude tasude mitteteadmine 

Soome töö- ja tööohutusseadused ning kollektiivkokkulepped laienevad ka teatud ulatuses Soome lähetatud töötajatele.

5. Soome maksuseaduste mittetundmine 

Vaatamata viimaste aastate jooksul toimunud aktiivsele informeerimisele ja koolitamisele eksivad  Eesti ehitusettevõtjad Soome maksuseaduste kohaldamisel või arvavad teatud juhtudel ekslikult, et maksustamine, sh töötajate maksustamine toimub üksnes Eestis. 

Kuidas aga edukalt saada Soomes alltöövõttu ja olla alati oodatud partner teisel pool lahte, tule kuula 20. mail toimuval seminaril „Kuidas saada edukalt Soomes alltöövõttu?“, kus tulevad teemadest täpsemalt rääkima eksperdid Soomes. Lisainfo seminari lehelt.

Allikas: ehitusuudised.ee