16.02.2015

Hanne-Loore Härma, Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ advokaat

Alates 01.12.2014 pakub Eesti ainsana maailmas unikaalset e-residendi teenust, mis annab välismaalastele võimaluse kasutada Eesti e-teenused ükskõik, millises maailma nurgas. E-residendi teenus on mugav – isik saab dokumente allkirjastada elektrooniliselt ja turvaliselt, säästes aega ja raha, mis kulub tavaliselt paberdokumentide käitlemisele. E-residendile väljastatakse digi-ID, mis on kasutatav üksnes elektroonilises keskkonnas isiku tuvastamiseks ja digitaalse allkirja andmiseks.

E-residendiks saamiseks ei pea isik olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, e-residendi digi-ID võib väljastada isikule, kellel on seos Eesti riigiga või põhjendatud huvi kasutada Eesti e-teenuseid (nt Eesti ettevõtte juhtorgani liige). Digi-ID väljaandmisel kontrollitakse e-residendi usaldusväärsust kõigist kättesaadavatest allikatest, samuti tehakse järelkontrolli dokumendi kehtivusajal. Digi-ID ei anna Eestis elamise õigust ega ole kasutatav reisi- või isikut tõendava dokumendina.

Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et hetkel ei ole võimalik e-residendi digi-ID-d taotleda Eesti välisesindustes. See tähendab, et digi-ID esmakordsel taotlemisel peab taotleja oma isiku tuvastamiseks käima Eesti Politsei ja Piirivalveameti teeninduspunktis kaks korda: esmalt vastava taotluse esitamiseks ja hiljem dokumendi kättesaamiseks. Digi-ID väljastamine otsustatakse 10 päeva jooksul. E-teenuste kasutamine on e-residendile tasuta, kuid digi-ID taotlemisel tuleb tasuda riigilõivu 50 eurot.

Edasiarendusena soovitakse peagi e-residendi digi-ID-d väljastada ka Eesti välisesindustes ning lisaks kaalutakse digi-ID väljastamist mobiil-ID vormis.

Lisainformatsiooni saamiseks kontakteeruge advokaat Hanne-Loore Härmaga,

Rödl & Partner Advokaadibüroo

Tel 606 8650

E-mail: hanne-loore.harma(at)roedl.pro