• Käive kasvas 8.1% rekordilise 386,2 miljoni euroni (eelmisel aastal: 357,4)
  • Kasvumootoriks on tehingute nõustamine
  • Uued bürood Curitibas ja Kopenhaagenis
  • 29 uut partnerit

Nürnberg, 16.05.2017: Rödl & Partner jätkas 2016. majandusaastal oma senist kasvustrateegiat. Kogukäive suurenes 8.1% 386,2 miljoni euroni, kasvasid kõik tegevusvaldkonnad. Käive ulatus Saksamaal 201,9 miljoni euroni (+10,3%) ja äritegevus väljaspool Saksamaad kasvas 184,3 miljoni euroni (+5,74%). Uued bürood avati Curitibas and Kopenhaagenis. Tänaseks on Rödl & Partner esindatud 50 riigis asuvas 108 büroos rohkem kui 4 500 töötajaga (eelmisel aastal: 4 200).  

Uute partnerite nimetamine 2017. aastal

Uued partnerid nimetatakse 29. juunil Rödl & Partneri rahvusvahelisel kokkutulekul  (International Convention) Nürnbergis. Seejärel on Rödl & Partneris kokku 240 partnerit. 

Suur nõudlus interdistsiplinaarse nõustamise järgi

Rödl & Partner tegutseb edukalt väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatest turuliidrite kõrval, kes laienevad ja investeerivad globaalsel tasandil ning hindavad „Made in Germany“ märgiga teenuseid kõikjal, kus nad tegutsevad. 2016. aasta kasv on peamiselt seotud suurenenud nõudlusega enamjaolt tehingutega seotud interdistsiplinaarse nõustamisteenuse järgi. Lisaks õnnestus Rödl & Partneril saada juurde mitmeid suurkliente. Hetkel nõustab Rödl & Partner pooli DAX30 nimekirja ettevõtteid, osutades neile kas õigus-, maksunõustamis-, audiitor- või äriprotsesside allhanketeenuseid.

"Kiirelt tegutseva ja hooliva partnerina pakume oma klientidele nende spetsiifika järgi kohandatud teenuseid kõikjal üle maailma. Meie jaoks tähendab käibekasv seda, et meie kliendid usaldavad meid ja soovivad oma äristrateegia edendamist koos meiega jätkata,“ lausus Rödl & Partneri juhatuse esimees Prof. Dr. Christian Rödl.

Äritehingute valdkond pulbitseb

Õigusteenuste valdkonnas suurenes 2016. aasta käive peamiselt tänu Saksamaa ettevõtete piiriüleste tehingute läbiviimise nõustamisele. Viimastel aastatel on Rödl & Partner laiendanud oma interdistsiplinaarseid tehingutealaseid ekspertteadmisi eesmärgiga saavutada märkimisväärset konkurentsieelist. Aastal 2016 nõustas Rödl & Partner  192 ühinemis- ja omandamistehingu (M&A) läbiviimist kogu maailmas ning enamikel juhtudel tuli töövõtt Saksa emaettevõtjalt.

"Me prognoosime väga elavat tegevust tehingute valdkonnas ka 2017. aastal," ütles Rödl. Vastavalt Rödl & Partneri hiljuti läbi viidud küsitlusele on rahvusvahelised pangad ja finantsinstitutsioonid arvamusel, et Saksa ettevõtted jätkavad ka edaspidi strateegiliste omandamiste tegemist. 35% institutsioonidest prognoosisid tehingute arvu tõusu ja sama palju prognoosib stabiliseerumist kõrgel tasandil.

Vastavalt uuringuosaliste arvamustele on EL kõige olulisem piirkond Saksamaa ettevõtete omandamistehingute tegemisel, kusjuures atraktiivseimad on Saksamaa ning Kesk- ja Ida-Euroopa. USA on teisel kohal, ent samas on ka huvi Aasiasse investeerimise vastu endiselt kõrge. Jätkuvalt madal intressimäär avaldab ühinemis- ja ülevõtmistegevustele olulist mõju. 53% pankadest ja finantsasutustest usuvad, et see soodustab oluliselt ettevõtete omandamist.

JUVE valis Rödl & Partneri maksuõiguse valdkonnas aasta advokaadibürooks 2016

Rödl & Partner kuulub juhtivate maksuõigusega tegelevate büroode hulka Saksamaal ja talle anti 2016. aasta JUVE Awardsi auhind „Aasta maksuõigusbüroo”. Äriühingu purjedesse lisas tuult siirdehindade ja käibemaksu nõustamisvaldkondade kõrval ka arutelu pärandimaksu reformi üle, mis võeti vastu 2016. aasta sügisel.

Äriühingu vara käsitlevad uued soodustuseeskirjad toovad kaasa täiendava maksukoormuse ja veelgi suurema halduskoormuse, mis äriühingu õigusjärgluse seisukohast tähendab suurt nõustamisvajadust pereettevõtete puhul. Lisaks sellele muutub äriühingu järglastele ülemineku kavandamine üha rahvusvahelisemaks ja see nõuab interdistsiplinaarset lähenemist, mille puhul eelkõige maksuõigus, pärimisõigus ja äriühinguõigus üksteisega tihedalt põimuvad.

Auditeerimisteenuste valdkonnas on Rödl & Partneril endiselt suur kasvupotentsiaal, millele annab hoogu juurde EL-i 2017. aasta auditireform. Reform sätestab, et avaliku huvi üksused peavad 2020. aastaks audiitorit vahetama. Paljude selliste ettevõtete jaoks on Rödl & Partner sobilik ning juba eelmisel majandusaastal tuli juurde mitmeid töövõtte. EL-i auditireform toob kaasa maksunõustamis- ja auditituru ümberkorraldamise ning suurendab vajadust finantsnõustamise, auditiga seotud teenuste ja maksukuulekuse teenuste järgi.

Digiteerimine kui strateegiline konkurentsieelis

Digiteerimine pakub Rödl & Partneri kõikide tegevusliinide jaoks ohtralt võimalusi. Digiteerimine toob kaasa kohustuste jagamise ja allprotsessid, nagu näiteks arvete esitamine erinevates formaatides või nõuete haldamine, ostetakse teenusena sisse. See suurendab nõudlust Rödl & Partneri poolt pakutavate BPO teenuste järele.

Rödl & Partner oskas seda arengusuunda ette näha ning on viimastel aastatel teinud olulisi investeeringuid oma auditeerimistehnoloogiate kaasajastamiseks  ning klientidele vastavate liideste ja protsesside võimaldamiseks, pakkudes ka uusi auditeerimis- ja nõustamistooteid pilveandmetöötluse valdkonnas.  Lisaks on laiendatud IT ja andmekaitsemeeskondi. 

Positiivsed väljavaated 2017. aastaks

Rödl & Partner võib pilgu kindlalt tulevikku suunata. Samas on selge, et poliitiline keskkond on mitmes regioonis muutunud vähem etteaimatavaks. Siiski jääb Saksamaa kui mitmete globaalsete turuliidrite kodumaa ettevõtte tugisambaks. "Me ehitame sellele tugevale vundamendile koos oma klientidega ning toetame neid globaalselt ja interdistsiplinaarselt. See teeb meie organisatsiooni ligitõmbavamaks ka noorte rahvusvaheliselt orienteeritud talentide silmis ", selgitas Rödl.

Allikas: Rödl & Partner