Audiitorkogu 13.09.2018: Audiitorkogu analüüsis audiitorfirmade 2017/18 tegevusperioodi, mida kokkuvõtlikult iseloomustab tulu kasv, teenuste struktuuri muutus ning kallimad teenushinnad klientidele.

2017/18 tegevusperioodil kasvas audiitorfirmade müügitulu ca 6%, kuid kasv ei olnud kõikides tegevussegmentides ühtlane. Firmade müügitulu kasv tuli muude teenuste (nt juriidiline, maksunõustamine, raamatupidamine) arvelt, mis kasvasid ligi kolmandiku võrra, samas kui kindlustandvate teenuste (nt audit ja ülevaatus) maht kahanes kolm protsenti. Viimane on seletatav ennekõike kohustuslike auditite arvu vähenemisega, mis tulenes viimastest audiitortegevuse seaduse muudatustest.

Kõigi audiitorfirmade kõigi kindlustandvate teenuste peale kokku kasvasid teenuste tunnihinnad 7%, ent siiski on märgata mõningaid erinevusi teenuse liigi (audit või ülevaatus) ja teenuse osutaja (suur, keskmine või väike audiitorbüroo) vahel. Enim tõusid tunnihinnad suurfirmade audititeenuse osutamisel (+9%; 39,8€->43,3€), kõige väiksem hinnatõus oli väikeste audiitorbüroode ülevaatuste osutamisel (+2%; 45,8€->46,5€).

Hinnatõusu taga on märgata kolme põhilist põhjust: turu muutus, sisendhindade kasv ja regulatsiooni mahu suurenemine. Lugege lähemalt edasi siit.

Allikas: Audiitorkogu