20.03.2020

Rödl & Partner Eesti on oma klientidele toeks käesoleval keerulisel ajal. Oleme Teile abiks järgnevate teenustega:

Töötamisega seotud individuaalsete lahenduste leidmine meie õigusabi, maksunõustamise ning palgaarvestuse ekspertide poolt:

  • aitame leida parimaid lahendusi töötamisega seotud kiireloomulistele küsimustele k.a. kodukontori ja kaugtööga seotud teemadel, võimalike palga ning tööaja vähendamise teemadel;
  • palga vähendamise korral dokumentide ette valmistamine ning toetusmeetmete taotlemine Eesti Töötukassast; sealhulgas hindamine, kas ettevõte kvalifitseerub toetuste saamiseks;

Nõustamine olemasolevate lepinguliste kohustuste täitmisel ning lahenduste leidmine tagamaks äritegevuse jätkumist k.a. riikliku finantsinstitutsiooni KredEx poolt pakutavate toetusmeetmete kindlaksmääramine ning taotlemine.

Finantsplaneerimine ning -analüüs meie finantsspetsialistide poolt, täpsemalt:

  • rahavoogude prognoosi ülevaatus ning potensiaalsete kulukärbete kindlaksmääramine;
  • stsenaariumi analüüs ning prognoos;
  • kohustuste ajatamine ning võlgade restruktureerimine;
  • võimalike kahjumite hinnangud.

Palun võtke meiega ühendust, et arutada, kuidas me saaksime teid kõige paremini aidata, et teil oma äritegevuse üle kontroll säiliks.

Kontakt: Alice Salumets 

e-post alice.salumets(at)roedl.com

telefon +372 680 5620

 

Teie

Rödl & Partner