Wolfgang Kraus

Björn Stübiger

 

Rödl & Partneri uuring: üha enam ettevõtteid kasutab laienemise finantseerimiseks riskikapitali

  • Erakapitalifirmad aktsepteerivad üha enam vähemusosalust
  • 80% Saksamaal investeeritud erakapitali läheb SME (small and medium enterprises) ettevõtetesse
  • Baieri liidumaa on Nordrhein-Westfaleni ees kõige atraktiivsem liidumaa riskikapitalistide jaoks 

Frankfurt/München, 18. aprill 2010: Üha enam keskmise suurusega ettevõtteid finantseerib laienemist erakapitali abil. Suurte tehingute puudumisel on erakapital suunatud just väiksematesse ettevõtetesse. Seetõttu on ettevõtted üha enam valmis loobuma enamusosaluse nõudest. Investorid keskenduvad eelkõige infotehnoloogia, keskkonnasäästliku tehnoloogia, tervishoiu ning biotehnoloogia ettevõtetele. Investorite silmis on Saksamaal kõige atraktiivsem Baieri liidumaa,  järgnevad Nordrhein-Westfalen ning Baden-Württemberg. Need andmed on saadud Rödl & Partneri poolt läbi viidud uuringust.

„Erakapital on muutumas keskmise suurusega ettevõtete jaoks tavapäraseks“ selgitas Rödl & Partneri juhtiv partner Wolfgang Kraus. „Majanduse taaselustumine hakkab toimuma peamiselt erakapitali investorite läbi. Keskmise suurusega ettevõtted on valmis vastu võtma finantsinvesteeringuid, kuna soovivad kasvada. Investorid loobuvad järk-järgult kontrollist enamusosaluse üle ja loovutavad võimu.“

Pärast suurimat sõjajärgset majandus- ning finantskriisi, on meeleolu turgudel reserveeritult optimistlik. 66% küsitletud investoritest leiab, et erakapitali turg areneb positiivselt ning 6% nendest arvab, et kasv tuleb suurem kui eelmisel aastal. Erilist tähelepanu pööratakse esimestele IPOdele, mis on olnud lootustandvad. Keeruline finantskeskkond erakapitali turul on siiski veel peamine kasvu aeglustav tegur.

„Kuna väljumine on keeruline, on investeerimisfirmad sunnitud end pikaajaliselt siduma. Keskmise suurusega ettevõtete jaoks on see tervitatav. Kuid kõik investeeringud on pikaajalised osalused“, rõhutab Björn Stübiger, partner Rödl & Partner’ist. „Võtmeküsimuseks on, kas toimub tagasipöördumine stabiilsete põhiväärtuste juurde, millel on potentsiaali ettevõtte väärtust kasvatada. Poliitikute ülesandeks on üldiste võimaluste parandamine, pannes erilist rõhku riskikapitali investeerimisvõimalustele, muutmaks rahvusvahelist turgu harmoonilisemaks“, selgitas finantsekspert.

2010. aasta kevadel küsitles Rödl & Partner üle 300 investeerimisfirmat Saksamaal. 38% vastamisprotsent teeb uuringu usaldusväärseks. Rahvusvahelistel ning era- ja avaliku sektori erakapitali investoritel paluti kirjeldada nende investeerimisharjumusi Saksamaal. „Uuringu tulemused näitavad turu mitmekülgsust. Erakapitali ei peaks kasutama ainult suurte tehingute puhul. Sellisel juhul tuleb ka selgelt välja, kui aktiivne on turg, olenemata finantskriisi mõjudest“, ütleb Stübiger.

Kuigi erakapitali investorid on kohandanud oma investeerimisstrateegia vastavalt turuolukorrale, ebaõnnestuvad paljud investeeringud, sest hinnaootused on ebarealistlikud. Kuna pangad ei anna kergelt laenu osaluse finantseerimiseks, siis tihti osaluse omandamine ebaõnnestub liiga kõrge ostuhinna tõttu.

Uueks eelistuseks turul on IT valdkond

IT valdkond on parim võimalus erakapitali investeeringuteks (44,4%). Investorite silmis on IT valdkonnal enim atraktiivsust, järgneb keskkonnatehnoloogia (35,2%), meditsiin ning biotehnoloogia (mõlemad 29,6%). Mis puutub IT ettevõtetesse, siis investeerimissuunad on oluliselt muutunud. Sama kehtib ka taastuvenergia kohta, mis on tõusnud viiendale kohale. „Riskikapitali investorite jaoks on väga tähtis ettevõtte innovatsioonivõime“, selgitab Stübiger. „Isegi traditsiooniliste valdkondade puhul, nagu meditsiin, vaatavad investorid ettevõtte kasvupotentsiaali ja uudse tehnoloogia kasutamist.“

Baierimaa on erakapitali investorite jaoks kõige atraktiivsem liidumaa

Baierimaa meelitab ligi enim finantsinvestoreid (35,5%), järgnevad Nordrhein-Westfalen (27,8%) ja Baden-Württemberg (18,5%). Ida-Saksamaa liidumaadest on mainimisväärt vaid Saksimaa (4,3%). Peamisteks põhjusteks just nende regioonide eelistamisel nimetatakse majandusstruktuuri, atraktiivsete ettevõtete arvu ning aktiivset uute ettevõtete asutamist.

„Liidumaades, mis meelitavad enim riskikapitali investoreid, on paremad eeldused majanduskasvuks“, lisab Kraus. „Seega tasub luua vajalikud tingimused meelitamaks ligi investoreid.“

Keskmise suurusega ettevõte positsioneerib end ümber, valmistudes uueks kasvuks. Saksamaa riskikapitali investorid investeerivad eelkõige innovaatilistesse ning tihti ka rahvusvaheliselt aktiivsetesse keskmise suurusega ettevõtetesse. „Riskikapitaliturg ning keskmise suurusega ettevõtted vaatavad üha rohkem üksteise poole. Kindlustunne on kasvanud, ettevõtete kasvu usutakse rohkem, üha enam panustatakse pikaajalistesse ning jätkusuutlikesse investeeringutesse. Riskikapital on atraktiivseks finantseerimisvõimaluseks just nendele ettevõtetele, kes on valmis sisenema uutele turgudele“, võtab Kraus uuringu tulemused kokku. „Poliitikutel on aeg võtta omaks muutused, mida investorid pakuvad.“