16.01.2019

Alates 1. jaanuarist 2019 peab töötamise registrisse märkima tööaja määra. Tööaja määra saab märkida vahemikus 0,01 kuni 1,00.

Töötamise kannete juurde on automaatselt üle kantud novembrikuu deklaratsioonil TSD märgitud tööaja määrad, mis erinevad 1st. Kui TSD-l ei ole olnud tööaja määra märgitud, siis kuvatakse töötamise kande juures vaikimisi tööaja määr 1. Edaspidi ei pea deklaratsioonidele TSD enam tööaja määra märkima.

Uus töötamise liik on „Sotsiaalmaksukohustustega FIE abikaasa“, mille kohta teeb töötamise registrisse kande füüsilisest isikust ettevõtja oma majandustegevuses osaleva (äriregistrisse kantud) abikaasa kohta. Kui FIE lõpetab või peatab oma tegevuse, peab ta ka TÖR-is lõpetama või peatama oma abikaasa töötamise kande.

1. juunist 2019 muutub kohustuslikuks ametinimetuse ja töökoha aadressi märkimine töötamise registrisse. Alates juunist ei saa töötamist ilma ametinimetuse ja töökoha aadressita enam registreerida ning ka olemasolevaid töötamise kandeid ei saa muuta ega lõpetada, kui ametinimetust ja töökoha aadressi märgitud ei ole.

Olemasolevatele kehtivatele töötamise kannetele tuleb ametinimetus ja töökoha aadress lisada hiljemalt 30. juuniks 2019. Ametinimetus tuleb määrata Statistikaameti töökohtade klassifikaatori järgi, mis on kättesaadav internetis siit.

EMTA lisainfo ja  juhendid töökoha aadressi määramise ning ametinimetuse märkimise kohta leiate siit.

Allikas: Maksu- ja Tolliamet