21.11.2018

Novembri alguses viis sertifitseerimisettevõtte Lloyd’s Register Quality Assurance Limited Rödl & Partner OÜ-s läbi kvaliteedijuhtimissüsteemi kordusauditi, mille eduka läbimise tõenduseks väljastati Rödl & Partner OÜ juhtimissüsteemile uus ISO 9001:2015 sertifikaat.

Juhtimissüsteemi kasutussfäär hõlmab raamatupidamisteenuseid, palgaarvestust ning tänavu esmakordselt juhtimissüsteemi integreeritud aadressi- ja kontaktisiku teenuseid.

Rödl & Partner OÜ arendas ja juurutas oma kvaliteedijuhtimissüsteemi juba viis aastat tagasi ning esmane ISO 9001:2008 standardile vastav kvaliteedisertifikaat anti välja 27. oktoobril 2013. Juhtimissüsteem tagab, et osutatavad teenused vastavad klientide esitatud kvaliteedinõuetele ning teenuseid tehakse kooskõlas kehtestatud regulatsioonide ja seadusandlusega. Rödl & Partner OÜ juhtimissüsteemi peamine eesmärk on klientide rahulolu tõstmine ning juhtimissüsteemi parendatakse järjepidevalt.