28.10.2019

Septembris viis sertifitseerimisettevõtte Lloyd’s Register Quality Assurance Limited Rödl & Partner OÜ-s läbi kvaliteedijuhtimissüsteemi resertifitseerimise auditi, mille eduka läbimise tõenduseks väljastati Rödl & Partner OÜ juhtimissüsteemile uus ISO 9001:2015 sertifikaat nr 10218582. Sertifikaat kehtib alates 27.10.2019 ning on väljastatud kolmeks aastaks.

Juhtimissüsteemi kasutussfäär hõlmab raamatupidamisteenuseid, palgaarvestust ning aadressi- ja kontaktisiku teenuseid.

Rödl & Partner OÜ arendas ja juurutas oma kvaliteedijuhtimissüsteemi juba kuus aastat tagasi ning esmane ISO 9001:2008 standardile vastav kvaliteedisertifikaat anti välja 27. oktoobril 2013. Juhtimissüsteem tagab, et osutatavad teenused vastavad klientide esitatud kvaliteedinõuetele ning teenuseid tehakse kooskõlas kehtestatud regulatsioonide ja seadusandlusega. Rödl & Partner OÜ juhtimissüsteemi peamine eesmärk on klientide rahulolu tõstmine ning juhtimissüsteemi parendatakse järjepidevalt.