17.11.2017

Oktoobri lõpus viis sertifitseerimisettevõtte Lloyd’s Register Quality Assurance Limited Rödl & Partner OÜ-s läbi juhtimissüsteemi auditi seoses juhtimissüsteemi üleminekuga ISO 9001:2015 standardile.

Rödl & Partner OÜ kvaliteedijuhtimissüsteem pälvis taas heakskiidu ning meile väljastati uus ISO 9001:2015 kvaliteedisertifikaat. Sertifikaadi käsitlusala hõlmab raamatupidamisteenuseid, palga- ja personaliarvestust ning maksunõustamist.

Rödl & Partner OÜ arendas ja juurutas kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2008 standardi alusel 4 aastat tagasi ning esmane sertifikaat anti välja 27. oktoobril 2013. aastal. Kvaliteedijuhtimissüsteem tagab, et osutatavad teenused vastavad klientide esitatud kvaliteedinõuetele ning teenuseid tehakse kooskõlas kehtestatud regulatsioonide ja seadusandlusega. Rödl & Partner OÜ kvaliteedijuhtimissüsteemi peamine eesmärk on klientide rahulolu tõstmine ning juhtimissüsteemi järjepidev parendamine.

ISO 9001 on rahvusvaheline standard, mis määrab kindlaks kvaliteedijuhtimissüsteemi baasnõuded. See standard spetsifitseerib nõuded kvaliteedijuhtimissüsteemile juhuks, kui organisatsioon peab näitama oma suutlikkust pakkuda järjekindlalt tooteid ja teenuseid, mis vastavad kliendi ning kohaldatavatele seadusjärgsetele ja normatiivsetele nõuetele ning  püüab suurendada kliendi rahulolu süsteemi mõjusa rakendamise kaudu. 2015. aastast muutusid olulisel määral standardi nõuded ja ülesehitus. ISO 9001:2008 nõudeid rakendatavatele ettevõtetele on kehtestatud 3-aastane üleminekuperiood standardile ISO 9001:2015, mis lõppeb septembris 2018.a.

Rödl & Partner OÜ ISO 9001:2015 sertifikaat