• Käive kasvas 8,8% 451,5 miljoni euroni
  • Avati uued bürood Usbekistanis ja Brasiilias 

Nürnberg, 27. mai 2019: Rödl & Partner jätkas kasvu ning tagasivaadatuna oli 2018. majandusaasta edukas. Kogukäive tõusis 8,8 % 451,5 (eelmisel aastal: 415) miljoni euroni, millest 236,1% (+8%) tuli Saksamaalt. Maht väljaspool Saksamaad suurenes 215,4 euroni (+9,7%). Kasvu peamiseks ajendiks olid taas M&A tehingud, sealjuures ületas Rödl & Partner eelneval aastal läbiviidud tehingute rekordarvu veel 20 võrra jõudes 2018. aastal 282 tehinguni.
 
Rödl & Partneri kliendid on peamiselt rahvusvaheliselt tegutsevad Saksa pereettevõtted. Rödl & Partner kasvab ülemaailmselt koos oma klientidega pakkudes interdistsiplinaarset tuge nende laienemise teekonnal. Kogemustega audiitorite, maksunõustajate, juhtimis- ja IT konsultantide ja audiitorite meeskonnad teevad omavahel tihedat koostööd. Praegu on Rödl & Partner esindatud rohkem kui 4 900 (eelmisel aastal: 4 700) kolleegiga 50 riigis asuvas 111 büroos. 

Ärimudel kannab vilja

Käibe kasv tugines peamiselt suurenevale nõudlusele saada kompleksset nõustamisteenust ühest allikast. Keskendudes ülemaailmselt tegutsevatele Saksa ettevõtetele, pakub Rödl & Partneri spetsiifiline, interdistsiplinaarsel nõustamisel põhinev ärimudel klientidele täit kasu isegi järjest keerulisemates turutingimustes. Firma klientide hulka kuulub hulgaliselt VKE sektori maailmaturuliidreid.  

"Oma DNA-ga loome me turul eraldi kategooria: ükski teine konkurent ei ole nii kindlalt kanda kinnitanud rahvusvaheliselt tegutsevate Saksa VKE-de seas. Me pakume oma klientidele ülemaailmselt „valmistatud Saksamaal“ standardit, samuti nagu ka nemad on harjunud pakkuma sama oma klientidele. Seda tehes tugineme me isiklikele kogemustele ja meie kõrgelt arenenud digitaalsele kompetentsile", selgitas Prof. Dr. Christian Rödl, Rödl & Partneri juhatuse esimees. "See kujuneb tulevikus veelgi olulisemaks arvestades üha intensiivsemaid väljakutseid rahvusvahelistel turgudel”, rõhutas Rödl.

Väljavaated käesolevaks majandusaastaks

Alates firma asutamisest 1977. aastal on Rödl & Partner järjepidevalt oma äritegevust laiendanud: viimase kümne aasta jooksul on käive enam kui kahekordistunud. 

"Me keskendume jätkuvalt oma klientide põhiturgudele ja hoiame alati ülemaailmselt kasvuregioonidel silma peal," lisas Rödl. See tähendab omakorda, et Rödl & Partner reageerib kiirelt üleüldistele majanduskliima muutustele. 

Hoolimata tariifsete, mittetariifsete ja majanduslike kaubandustõkete põhjustatud pingetest rahvusvahelistes majandussuhetes usub Rödl & Partner, et jooksev majandusaasta tuleb samuti edukas. Seda positiivset hinnangut kajastab ka näiteks uute kontorite avamine Usbekistanis (Taškent) ja Brasiilias, kus Rödl & Partner on nüüd esindatud kolmes asukohas (São Paulo, Curitiba, uus: Campinas). Samas ei saa eitada, et ärikliima tervikuna on jahtunud. Sellisele tulemusele jõudis ka  Rödl & Partner World Market Leader Index Germany kolmas uuring.

Rödl & Partneri käibe kasv perioodil 2008 - 2018

Allikas:  Rödl & Partner