Kontakt
Tiina Mirka

Telefon: +372 6805 629
E-post

Rödl & Partneri raamatupidamisteenuste ülevaade ja hinnapäringu esitamine

Fotogalerii ERPELi asutamisürituselt Meritoni hotellis

16. juunil 2010 asutati Eesti Raamatupidamisettevõtete Liit (ERPEL). Liidu asutajaliikmed on 15 suuremat raamatupidamisteenust osutavat ettevõtet.

Liidu loomise eesmärgiks on soov panustada raamatupidamisteenuse arengusse Eestis sihiga tõsta raamatupidamisteenuse kvaliteeti ja ettevõtete teadlikkust raamatupidamisteenusest.

Raamatupidamisteenuse turg on väga killustunud. Teenuse osutajaid on küllaltki palju - äriregistri andmetel oli 2008. aastal raamatupidamisteenuse käivet näidanud üle 1800 ettevõtte, aktiivselt tegutsejaid on ca 1000. Teenust osutavad bürood on väikesed ning seetõttu on raske töötajaid kõrgel tasemel koolitada, arendada teenuse osutamiseks vajalikku ja sobilikku tarkvara jne.

Teenuse sisu ja kvaliteet erinevad väga suures ulatuses. Hetkel puudub ühtne arusaam ja teadmine sellest, milline on hea raamatupidamisteenuse osutamise tava. Kuna enamus Liidu asutajaliikmeid on tegutsenud oma valdkonnas üle kümne aasta, siis on neil märkimisväärne kogemustepagas, mida saab tervikuks ühendada. Eesmärgiks ongi nende kogemuste põhjalt ühtse raamatupidamisteenuse osutamise standardi väljatöötamine.

Raamatupidamise korraldamise eest vastutab ettevõtte juhatus. Mille alusel aga peaks ettevõtte juht valima raamatupidaja või teenuse osutaja? Kust saada sellist infot? Liidu üheks ülesandeks on info jagamine selle kohta, mida ettevõtja peaks raamatupidaja/raamatupidamisteenuse osutaja valikul silmas pidama ning millised on võimalused ja riskid.

Kuna raamatupidamine nõuab väga laialdasi teadmisi (lisaks raamatupidamisele maksustamine, äri- ja lepinguõigus, tööõigus jne) ja büroodes on nõudmised töötajatele oluliselt kõrgemad (büroo raamatupidaja on lisaks ka teenindaja) kui on nõudmised ühe ettevõtte raamatupidajale, siis hakkab liit korraldama koolitusi just büroode vajadustest lähtuvalt.  

Liidu eesmärgid on: 

 • tegutseda raamatupidamisteenuseid osutavate ettevõtete ühtse organina,
 • esindada ja kaitsta liidu liikmete huve,
 • aidata kaasa majandusarvestusvaldkonna arengule Eestis,
 • aidata luua ja edendada ühiskonnas raamatupidamisteenuse arengut soodustavaid tingimusi,
 • ühtlustada ja ajakohastada liikmete raamatupidamisteenuse osutamise praktikat ja head tava, tagades sellega osutatava teenuse kvaliteedi.

Liidu asutajaliikmed on: 

 • ADEX Financial Solutions OÜ
 • AR Tähelend OÜ
 • Assets RMP OÜ
 • Competence Osaühing
 • Ecovis Vesiir OÜ
 • Finance Management OÜ
 • IMG Numeri OÜ
 • Kaupmehe Raamatupidajad OÜ
 • Kermon Hekta Osaühing
 • Osaühing Vallaste ja Partnerid
 • OÜ Eventus EA
 • Rimess OÜ
 • Rödl & Partner OÜ
 • Sunny Finants OÜ
 • Tuokko OÜ