November 2012

München, 07.11.2012: Dr. Bernd Rödl autasustati eriliste teenete eest Baierimaa majanduse edendamisel riikliku medaliga. Baieri Majandusministeeriumi Ludwig-Erhard-Peosaalis esmaspäeva õhtul toimunud riikliku tseremoonia raames austas Baieri majanduse, infrastruktuuri, transpordi ja tehnoloogia minister Martin Zeil rahvusvahelise konsultatsiooni- ja audiitorfirma Rödl & Partner asutajat tema omaalgatuse ja eeskujuliku ettevõtluse eest. Lugege edasi ...

Rödl & Partner peab oluliseks pakkuda oma töötajatele tervist väärtustavat ja tervislikke eluviise soodustavat töökeskkonda, mistõttu pöörame suurt tähelepanu töökoha tervisesõbralikumaks muutmisele. Sel sügisel liitus meie ettevõte ka Eesti tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustikuga. Lugege edasi ...

Novembris käivitas tööandjate keskliit järjekordse palgauuringu. Tööandjate palgauuringu eesmärk on anda kiire ülevaade palgaturul toimuvast valitud ametialade lõikes.

Tööandjate palgauuring pakub indikatsiooni enam-levinud ametialade keskmiste töötasude osas ja seda võimalikult lühikese viiteajaga andmete kogumise ja avaldamise vahel ning suhteliselt vähese andmete esitamise koormusega. Lugege edasi ...

Oktoober 2012

Rödl & Partner OÜ saavutas kõrge koha Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabelis 2012, jõudes äriteenindus- ja kinnisvaraettevõtete kategoorias TOP 20-sse.

Konkurentsivõime edetabel koostati tänavu juba kümnendat korda ning selle eesmärgiks on välja selgitada kõige konkurentsivõimelisemad ettevõtted, anda firmadele võimalus end teiste omasugustega võrrelda ning hinnata Eesti ettevõtete edukust, tulemuslikkust ja jätkusuutlikkust. Lugege edasi ...

2010. aastal kehtima hakanud audiitortegevuse seadus seadis sisse mitmeid audiitortegevuse kvaliteedistandardeid tõstvaid nõudeid. Üks nendest on audiitorite kordusatesteerimise nõue. Lugege edasi ....

September 2012

26.09.2012

Rödl & Partner avab büroo Küprosel

Rödl & Partner on nüüdsest esindatud ka Küprosel, pakkudes teenuseid oma nime all. Küprose büroos osutatavad teenused hõlmavad kogu Rödl & Partneri tavapärast teenusportfelli, sealjuures põhirõhk on maksuplaneerimisel, valdusfirmade asutamisel ja struktureerimisel.

Veebruar 2012

Audiitorkogu juhatus tegi 9. novembril 2011 otsuse audiitorettevõttes Rödl & Partner Audit OÜ läbi viidud kvaliteedikontrolli osas ning leidis, et Rödl & Partner audiitorteenuste kvaliteet vastab nõuetele. Lugege edasi...

Seisuga 03.02.2012 on Rödl & Partner Audit OÜ neljast vandeaudiitorist kutseeksami vandeaudiitori eriosa alamosa testi sooritanud kaks vandeaudiitorit: Erika Tikenberg ja Koidu Metsamaa.

Lähtuvalt audiitortegevuse seadusest peavad kõik enne 08.03.2010 vandeaudiitori kutse saanud isikud kutse säilitamiseks sooritama kutseeksami vandeaudiitori eriosa alamosa testi (nn VKS-testi) 2012. aasta 1. oktoobriks. Lugege edasi...

Jaanuar 2012

Eelmisel nädalal kirjutasid liitumislepingule alla kaks Eesti juhtivat raamatupidamisteenuseid osutavat firmat: Competence OÜ ning Rödl & Partner OÜ. Lugege edasi ...