Detsember 2014

08.12.2014

Rödl & Partner OÜ - Eesti Gasellettevõte 2015

Äripäev tunnustas Rödl & Partner OÜ-d Eesti Gasellettevõte 2015 diplomiga. ›››

 
02.12.2014

Pakendiauditi kohustus alates 01.01.2015

Pakendiseaduse (PakS) muudatuste järgi tuleb alates 01.01.2015 hakata eelmise kalendriaasta kohta esitatavat pakendiaruandlust auditeerima, kui turule lastakse vähemalt 100 kilogrammi plastikpakendit või 200 kilogrammi muud pakendit aastas. Rödl & Partner on üks pakendiauditeid teostavatest audiitorühingutest. Auditeeritud pakendiaruandluse esitamise tähtaeg on PakS järgi 30. juuni.

Pakendiauditi eesmärk on anda hinnang kalendriaasta kohta pakendiaruande vastavuse osas pakendiseaduse nõuetele. Pakendiaruande auditi läbiviimine algab pakendiaudiitori valimise ja kokkuleppe sõlmimisega. Pakendiaruande auditi käigus audiitor selgitab välja pakendiaruandluse koostamise rutiinid, teostab vajalikud kontrolliprotseduurid ning koostab kliendile kirjaliku audiitorkontrolli aruande. ›››

November 2014

19.11.2014

Mis muutub raamatupidaja töös aastal 2015?

RAAMATUPIDAJA.EE 17.11.2014: 2014. aasta on toonud kaasa terve hulga olulisi seadusemuudatusi, ent ka uus aasta toob raamatupidajatele uusi norme ja vorme, millega end kurssi viia. Rödl & Partner Audit OÜ vandeaudiitor Mart Nõmper analüüsib olukorda ja annab nõu, kuidas muudatustega sammu pidada. ›››

 
13.11.2014

Merili Pruuelile omistati vandeaudiitori kutsenimetus

Meil on hea meel teatada, et 11.11.2014 omistati vandeaudiitori kutse Rödl & Partner Audit OÜ-s neli aastat audiitori assistendina töötanud Merili Pruuel’ile. ›››

 
11.11.2014

Ettevõtte sõiduauto maksustamine

Eesti sai Euroopa Komisjonilt loa muuta käibemaksuseadust seoses sõiduautode käibemaksuga. Käibemaksuseaduse muudatuse kohaselt alates 01.12.2014 saab sõiduauto soetamise, kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sellise sõiduauto tarbeks kaupade ja teenuste soetamisel sisendkäibemaksu maha arvata mitte rohkem kui 50%. ›››

 
10.11.2014

Rahvusvaheline raamatupidajate päev - raamatupidaja kutse oli, on ja jääb!

RUP.EE: Kuigi iseenesest hakati seda päeva tähistama alles hiljuti, ulatuvad selle juured renessanssini välja – 10. novembril 1494. aastal avaldas frantsiskaanlasest munk Luca Pacioli Veneetsias oma raamatu „Kõik, mis käsitleb aritmeetikat, geomeetriat ja proportsiooni“ („Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita“). „Arvepidamisest ja üleskirjutamisest“ peatükis kirjeldas ta detailselt Veneetsia raamatupidamislikku arvestust. ›››

 
10.11.2014

10. novembril tähistatakse rahvusvahelist raamatupidajate päeva

Täna, 520 aastat tagasi, kirjeldas esmakordselt kahekordse kirjendamise meetodit Itaalia matemaatik Luca Pacioli oma traktaadis Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalità. Pacioli traktaat on olnud aluseks, millele baseeruvad praktiliselt kõik raamatupidamise kahekordse kirjendamise meetodit puudutavad kirjutised. ›››

Oktoober 2014

31.10.2014

Vandeaudiitor Mart Nõmper kanti riiklikult tunnustatud kohtuekspertide nimekirja

Rödl & Partner Audit OÜ vandeaudiitor ja juhatuse liige Mart Nõmper kanti 21.10.2014 Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja finantsekspertiisi ja saneerimiskavade ekspertiisi valdkonnas. ›››

September 2014

02.09.2014

Kalev Pihlakule omistati vandeadvokaadi abi kutsenimetus

Meil on suur rõõm teavitada, et Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ jurist Kalev Pihlak on sooritanud Eesti Advokatuuri vandeadvokaadi abi eksami ning täna omistati talle vandeadvokaadi abi kutsenimetus. ›››

August 2014

26.08.2014

01.01.2015 jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused

Alates 01.01.2015 jõustuvad mitmed olulised tulumaksuseaduse muudatused. ›››

 
26.08.2014

Sõiduautode sisendkäibemaksu muudatus alates 01.12.2014

01.12.2014 jõustuva käibemaksuseaduse muudatuse kohaselt piiratakse sõiduautode soetamise ja selle tarbeks kasutatavate kaupade ja teenuste sisendkäibemaksu mahaarvamist. Üldiseks mahaarvamise piiranguks on 50%. Sõiduautode osas, mida kasutatakse ainult ettevõtluse tarbeks, on seaduses kehtestatud erand. ›››

 
26.08.2014

Isikliku sõiduauto hüvitis alates 01.09.2014

Alates 01.09.2014 jõustub isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamisel makstava hüvitise uus kord, mille kohaselt ei saa enam ilma töösõitude kohta arvestust pidamata (sõidupäevikuta) maksuvaba hüvitist maksta. ›››

Juuni 2014

20.06.2014

Raamatupidamisfirma Satakerta Oy ühineb Rödl & Partner’iga

Rödl & Partner omandas 23. mail 2014. a. enamusosaluse Soome raamatupidamisettevõttes Satakerta Oy. Seni osutas Rödl & Partner Soomes peamiselt juriidilisi teenuseid. Peale ühinemist on Soomes tegutsevatele välisklientidele võimalik pakkuda integreeritud teenuseid suuremal skaalal. ›››

 
11.06.2014

Üle 1000 euroste tehingute deklareerimisest

Alates 2014. aasta novembri käibest (KMD 20.12.2014) tuleb koos KMD’ga esitada ka KMD juurde kuuluv lisa (KMD INF), milles deklareeritakse kalendrikuu vähemalt 1000 eurosed tehingud (soetused ja müügid). ›››

 
11.06.2014

Töötamise registreerimine alates 01.07.2014

Alates 1. juulist tuleb töötaja (olenemata lepinguvormist) registreerida juba enne faktilist tööle asumist Töötajate registris. Töötajate registrit peetakse e-maksuametis. 01.07.2014 luuakse töötajate register automaatselt Haigekassas oleva info alusel. ›››

 
05.06.2014

Advokaadibürooga liitus vandeadvokaat Monica Pihlak

Alates juunist liitus Rödl & Partner Advokaadibürooga vandeadvokaat Monica Pihlak, kes nõustab kliente äriõiguse, maksuõiguse ja tööõigusega seotud küsimustes. ›››

Mai 2014

20.05.2014

Hanne-Loore Härmale omistati vandeadvokaadi abi kutsenimetus

Meil on hea meel teavitada, et Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ jurist Hanne-Loore Härma on sooritanud Eesti Advokatuuri vandeadvokaadi abi eksami ning täna omistati talle vandeadvokaadi abi kutsenimetus. ›››