Detsember 2015

29.12.2015

Teadaanne, kel majandusaasta aruanne esitamata

Äriregistri ettevõtjaportaal annab teada, et alates 01.01.2016 jätkab registripidaja sunnimeetmete rakendamist ettevõtjate suhtes, kes pole esitanud 2013. ja 2014. aasta majandusaasta aruandeid. ›››

 
21.12.2015

Pakendiaruande audiitorkontrolli kohustused leevenevad ca 2 000 ettevõtte jaoks

09.12.2015 vastu võetud seadusemuudatusega seatakse pakendiaruande kohustuslikule audiitorkontrollile künnisarv viis tonni, millest suuremate turule lastud pakendi koguste korral tuleb audiitorkontroll teha ja väiksemate turule lastud pakendi koguste korral ei ole pakendiaruande audiitorkontroll kohustuslik. Seadusmuudatus kehtib 2015. aasta pakendiaruannete kohta. ›››

 
04.12.2015

Äripäeva ärinõustajate TOP: väikesed tegid turuliidritele ära

30. novembril 2015 ilmus Äripäeval eriväljaanne Ärinõustajate TOP, milles tänavu edestasid väikesed ja nime poolest tundmatud ärikonsultatsioonifirmad valdkonna edetabelis sektori juhtivaid ettevõtteid. ›››

November 2015

16.11.2015

Vandeaudiitorite juubelikonverentsil tähistati 25. aasta möödumist audiitortegevuse algusest Eestis

13.11.2015 toimus Kultuurikatlas vandeaudiitorite juubelikonverents „Püsivalt muutudes“, millega tähistati 25 aasta möödumist audiitortegevuse algusest Eestis. ›››

Oktoober 2015

15.10.2015

Rödl & Partner ettevõtete konkurentsivõime edetabelis 2015

Rödl & Partner Audit OÜ ja Rödl & Partner OÜ jõudsid mõlemad Eesti suurimal ettevõtluskonkursil 50 konkurentsivõimelisima teenindusettevõtte hulka. ›››

September 2015

29.09.2015

Rödl & Partner Audit OÜ läbis võrgustikusisese audiitorteenuse kvaliteedikontrolli

Septembris viidi Rödl & Partner Audit OÜ-s läbi korraline võrgustikusisene audiitorteenuse osutamise kvaliteedikontroll. Kõikide kontrollitud auditi töövõttude kvaliteet ja audiitorteenuse osutamise praktika said kõrgeima võimaliku tagasiside. ›››

 
16.09.2015

Katrina Laivile omistati vandeaudiitori kutsenimetus

Meil on suur rõõm teatada, et 09.09.2015 väljastatud rahandusministri käskkirjaga omistati vandeaudiitori kutse Rödl & Partner Audit OÜ-s seitse aastat audiitori assistendina töötanud Katrina Laivile. ›››

Aprill 2015

01.04.2015

Rödl & Partner Advokaadibüroo advokaadid ehitusvaidlustes jätkuvalt edukad

Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat Monica Pihlak ja advokaat Kalev Pihlak saavutasid Harju Maakohtus tõendite rohkes tsiviilasjas 2-14-56946 Sarkop AS-le olulise kohtuvõidu Astocon OÜ vastu. Vaidluses on hagi esemeks Astocon OÜ nõue Soomes ehitusobjektil mööbli paigaldustööde eest tasumata arvete mittetasumine. Astocon OÜ hagi jättis kohus tervikuna rahuldamata. ›››

Märts 2015

12.03.2015

Üleskutse: Saksa majanduse auhind Eestis 2015

Saksa-Balti Kaubanduskoda annab 7. mail 2015 viiendat korda välja Saksa majanduse auhinna Eestis. Sel aastal on ettevõtluskonkursi teemaks "Edu uutelt turgudelt" ja osalema on oodatud kõik ettevõtted, kes on suutnud uues poliitilises ja majanduslikus situatsioonis leida uusi turge. ›››

 
11.03.2015

Eesti-Rootsi Kaubanduskoja üldkoosolek 2015 - Mart Nõmper taasvaliti nõukogu liikmeks

6. märtsil 2015. aastal toimunud Eesti-Rootsi Kaubanduskoja (SCCE) üldkoosoleku läbivad märksõnad olid tugev majanduslik positsioon, uute liikmete lisandumine ning nõukogu liikmete, nõukogu esimehe, ombudsmani ja audiitorite taasvalimine ametisse. ›››

 
06.03.2015

Riigikohtu olulised juhised töövõtu vaidlustes

Rödl & Partner vandeadvokaat Monica Pihlak esindas Riigikohtus pr Ülle Kinki, kes oli saanud kahes esimeses astmes negatiivsed lahendid, peale mida pöördus abipalvega Monica Pihlak’u poole.

2. märtsil 2015 tegigi Riigikohus otsuse Dalton Kinnisvara OÜ vers Ülle Kink tsiviilasjas nr 3-2-1-145-14, tühistades eelmiste kohtuastmete lahendid. Riigikohtu lahend on oluline mitmete probleeme tekitanud ehitusvaidluste ja ka muude töövõtulepingute täitmise / mittetäitmise küsimuste analüüsil ja lahendamisel. ›››

Veebruar 2015

09.02.2015

Rödl & Partner OÜ-le väljastati usaldusfondide ja äriühingute teenuse tegevusluba

Politsei- ja Piirivalveameti Rahapesu andmebüroo järelevalvetalitus väljastas Rödl & Partner OÜ-le usaldusfondide ja äriühingute teenuse tegevusloa nr. FIU000129. ›››

 
05.02.2015

Rödl & Partner OÜ läbis edukalt ISO kvaliteedijuhtimissüsteemi kordusauditi

2014. aasta oktoobris viis sertifitseerimisettevõtte Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd Rödl & Partner OÜ-s läbi kordusauditi, mille tulemusena kiitis taas heaks Rödl & Partneri kvaliteedijuhtimissüsteemi. ›››

Jaanuar 2015

19.01.2015

Maksumäärad 2015. aastal

Alates 01.01.2015 muutusid tulumaksu määr, maksuvaba tulu, täiendav maksuvaba tulu pensioni korral, sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär ning töötuskindlustusmakse määrad. ›››

 
15.01.2015

Raamatupidaja vastutus - kas ja mille eest?

Oma igapäevases töös täidab raamatupidaja arvukaid tööandja või kliendi poolt antud ülesandeid. Mis saab siis, kui mõne ülesande täitmise raames eksitakse või jäetakse ülesanne üldse täitmata? Kas see toob kaasa automaatse töösuhte lõpetamise või näiteks vastutuse oma kliendi või miks ka mitte riigi ees? ›››

 
12.01.2015

Tulumaksukohustuse suurust mõjutavate asjaolude deklareerimine

2015. aasta 10. veebruariks tuleb ettevõtetel deklareerida tulumaksukohustuse suurust mõjutavad asjaolud 2014. aasta 31. detsembri seisuga. Residendist juriidiline isik ning tulumaksuseaduse (TuMS) §-s 53 nimetatud mitteresident on kohustatud deklareerima 2015. aasta 10. veebruariks esitatavas TuMS § 54 lõikes 2 nimetatud maksudeklaratsioonis (TSD) kõik TuMS §-des 50 ja 53 sätestatud maksukohustuse suurust mõjutavad asjaolud 2014. aasta 31. detsembri seisuga. Edaspidi tuleb maksukohustust mõjutavad asjaolud deklareerida jooksvalt tekkeperioodi TSD-l. ›››

 
05.01.2015

Mitteresidendist juhatuse liikme või nõukogu liikme tasu maksustamine

Alates 01.01.2015 jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mis puudutab mitteresidendist juhatuse või nõukogu liikme tasu maksustamist. Tasu maksustatakse olenemata sellest, kas väljamakse teeb resident või mitteresident (näiteks emaettevõte). ›››