Detsember 2017

01.12.2017

Äripäeva Ärikonsultatsiooni TOP 2016. aastal

30. novembril 2017 ilmus Äripäeva eriväljaandes ärikonsultatsiooniettevõtete TOP 2016. aastal. ›››

November 2017

17.11.2017

Rödl & Partner OÜ läbis edukalt juhtimissüsteemi ISO 9001:2015 standardile ülemineku auditi

Oktoobri lõpus viis sertifitseerimisettevõtte Lloyd’s Register Quality Assurance Limited Rödl & Partner OÜ-s läbi juhtimissüsteemi auditi seoses juhtimissüsteemi üleminekuga ISO 9001:2015 standardile. Rödl & Partner OÜ kvaliteedijuhtimissüsteem pälvis taas heakskiidu ning meile väljastati uus ISO 9001:2015 kvaliteedisertifikaat. ›››

 
08.11.2017

Väikeste aktsiaseltside auditi kohustus seoses ettevõtlusvormist tuleneva nõude muutusega

01.09.2017 jõustunud Audiitortegevuse seaduse muudatustega kaotati auditi kohustus aktsiaseltsidele, millel on 1 või 2 aktsionäri. Audiitortegevuse seaduse (AudS) § 91(3) sätestab, et raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik igale aktsiaseltsile, millel on enam kui kaks aktsionäri. Sellega seonduvalt on tõstatunud aga küsimusi, kuna seaduses ei ole määratletud konkreetset perioodi, mil aktsionäride arvu loetakse. ›››

 
06.11.2017

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu aastaraamat 2016-2017

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu (AJN) on avaldanud aastaraamatu tagasivaatega perioodile 1. juulist 2016 kuni 30. juunini 2017. ›››

Oktoober

13.10.2017

Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabel 2017

Selgunud on Eesti suurima ettevõtluskonkursi 2017. aasta tulemused. Tänavu asetati mikroettevõtted väike- ja keskettevõtetega ühte tabelisse ning Rödl & Partner Audit OÜ ja Rödl & Partner OÜ platseerusid konkurentsivõimelisimate mikro-, väike- ja keskettevõtete tabeli keskosasse. Rödl & Partner Audit OÜ jõudis ka tänavu 50 konkurentsivõimelisima teenindusettevõtte hulka. ›››

September 2017

25.09.2017

Audiitorkogu: audiitorteenuste 2016/17 turg üllatas

Audiitorid esitasid augustis oma 2016/2017 tegevusperioodi kokkuvõtted ning Audiitorkogu avaldas lühikokkuvõtte sel perioodil audiitorteenuste turul toimunust.
Välistest audiitorite tegevust sel perioodil mõjutanud teguritest omas kõige suuremat mõju kohustusliku auditi ja ülevaatuse piirmäärade tõstmine. ›››

Juuli 2017

31.07.2017

Rödl & Partner võitis digitaalse kliendikogemuse kategoorias Digital Champions Award auhinna

Nõustamis- ja auditeerimisettevõte Rödl & Partner võitis oma privaatpilve (private cloud) eest Digital Champions Award 2017 auhinna digitaalse kliendikogemuse (Digitales Kundenerlebnis) kategoorias. Selle auhinnaga premeerisid WirtschaftsWoche ja Deutsche Telekom teistkordselt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete olulisimaid digitaalseid projekte. ›››

 
19.07.2017

Maksureformi varjutavad ebakindlus ja kõrged kulud

Postimees: Raamatupidajad leiavad, et üleminek uuele maksusüsteemile toob kaasa nii nende endi, tarkvaraarendajate kui ka riigiasutuste töömahu ja kulutuste kasvu ning ei ole mõttekas, kui pole teada, kui kauaks need maksud üldse kehtima jäävad. Valus kogemus on juba käes madalapalgaliste tulumaksutagastusega. ›››

 
03.07.2017

Muudatused audiitorkontrolli regulatsioonis: hea, paha ja inetu

30. juuni Äripäevas arutles Audiitorkogu president Märt-Martin Arengu audiitortegevuse seaduses aset leidvate muudatuste teemal. Osa muudatustest, mille põhjalikku ülevaadet saate lugeda siit, jõustusid juba 1. juulist ja suurem osa jõustuvad 1. septembrist. Arengu leiab, et ühe vana kultusvesterni pealkirja laenates võib öelda, et olulisemate muudatuste hulgas leidub nii häid, halbu kui inetuid. ›››

Juuni 2017

28.06.2017

Rödl & Partner jätkas 2016. aastal kasvu – fookuses on rahvusvahelised tehingud ja interdistsiplinaarne nõustamine

Rödl & Partner jätkas 2016. majandusaastal oma senist kasvustrateegiat. Kogukäive suurenes 8.1% 386,2 miljoni euroni, kasvasid kõik tegevusvaldkonnad. Käive ulatus Saksamaal 201,9 miljoni euroni (+10,3%) ja äritegevus väljaspool Saksamaad kasvas 184,3 miljoni euroni (+5,74%). Uued bürood avati Curitibas and Kopenhaagenis. Tänaseks on Rödl & Partner esindatud 50 riigis asuvas 108 büroos rohkem kui 4 500 töötajaga (eelmisel aastal: 4 200). ›››

 
21.06.2017

Audiitortegevuse seaduse muudatused vandeaudiitorile ja audiitorettevõtjale

Audiitorkogu on teinud põhjaliku kokkuvõtte audiitortegevuse seaduses kavandatavatest muudatustest. Riigikogus läbisid audiitortegevuse seaduse muudatused 14. juunil kolmanda lugemise ning vastuvõetud seadus on saadetud Vabariigi presidendile välja kuulutamiseks. Muudatusi oli kokku tervelt 178 ning osad neist jõustuvad juba 1. juulil ja ülejäänud 1. septembrist 2017. ›››

 
05.06.2017

Country-by-country reporting for large corporations in 2017 – Estonia

Estonian Parliament passed laws amending the Tax Information Exchange Act and the Taxation Act to commence with country-by-country reporting (also known as CbCR) applicable to large corporations on March 2017. ›››

Mai 2017

22.05.2017

Investeerimine Eestis

Ülevaade Eesti praegusest majanduse olukorrast, investeerimisatmosfäärist, mõjudest ja arengutest. ›››

 
04.05.2017

Forum Going Global ─ ülemaailmse haardega Saksa pereettevõtete kohtumispaik

22. juunil 2017.a leiab Rödl & Partneri peakontoris Nürnbergis aset Rödl & Partneri aastakonverents Forum Going Global, mis annab põhjalikku teavet rahvusvaheliste ettevõtete tegutsemise kohta välismaal ning võimaldab ligipääsu väärtuslikele teadmistele ülemaailmsetel turgudel tegutsemise mitmekülgsete võimaluste ja väljakutsete kohta. ›››

Aprill 2017

27.04.2017

Ilmus infolehe Palk uus number

2017.a esimeses infolehe numbris kirjutatakse lähemalt puhkustest, noortest ja tuleviku tööturust. Rödl & Partner Advokaadibüroo kommenteerib ületunnitöö ja öötöö tasustamist, põhi- ja eripuhkuse andmise erisust ning kahju hüvitamise nõuet töötaja vastu. ›››

Märts 2017

29.03.2017

E-arvete meili teel saatmine tuleks lõpetada

Äripäev 29.03.2017: Arvete saatmine meili teel on ebakindel, mittejälgitav, ebaturvaline ja mitteprivaatne ning võib osutuda kallimaks kui operaatorteenuse kasutamine. Kuna pdf-arveid on juba aastaid saadetud meili teel, võib tekkida küsimus, miks ei võiks sama teha xml-formaadis masinloetavate e-arvetega. Kuigi tundub, et sellise süsteemi kasutuselevõtmine oleks lihtne ja odav, võib see kujuneda hoopis kulukamaks kui e-arve operaatorite teenuste kasutamine ja põhjustada tõsiseid probleeme. ›››

 
23.03.2017

Eesti-Rootsi Kaubanduskoja üldkoosolek 2017

9. märtsil toimus Eesti-Rootsi Kaubanduskoja (SCCE) üldkoosolek, et võtta kokku 2016. aasta sündmused ja teha plaane järgnevaks aastaks. 2016. aasta oli SCCE´le väga edukas ning kaubanduskoja liikmete arv taas kasvas. ›››

 
22.03.2017

Algas arvestusalaste uurimustööde konkurss

Algas Audiitorkogu, Rahandusministeeriumi, Raamatupidajate Kogu ja Siseaudiitorite Ühingu arvestusalaste uurimustööde konkurss. Konkursitöö tingimused, soovituslike teemade valik, hindamiskriteeriumid ja muu info on toodud Audiitorkogu kodulehel. ›››

 
21.03.2017

Äripäev 17.03.2017: Uus seadus võib auditi kallimaks teha

Sel nädalal valitsuse toe saanud ja plaanide järgi juulis jõustuv seadus võib tõsta audiitoriteenuse hinda, kuna audiitorfirmad hakkavad enda järelevalve eest ise maksma. Riigi plaanitud tasumäär on küll ühekordne, aga ootamatult kõrge. Audiitorkogu hinnangul oli küll selge, et järelevalve kulud lähevad auditifirmade kanda, ent viimasel hetkel lisati valitsusest riigikokku liikunud eelnõusse väga kõrge määr – 2 protsenti kogu Eesti audititulu kogusummast. ›››

 
20.03.2017

Audiitortegevuse seaduse muudatused vähendavad bürokraatiat

Valitsus kiitis heaks audiitortegevuse ja teiste seaduste muudatused, mis jõustudes vähendavad bürokraatiat nii erasektoris kui ka avalikus sektoris. ›››

Veebruar 2017

21.02.2017

Verner Silm sooritas advokaadieksami

Seni Rödl & Partner Advokaadibüroos juristina töötanud Verner Silm sooritas edukalt advokaadieksami. ›››