08.11.2017

01.09.2017 jõustunud Audiitortegevuse seaduse muudatustega kaotati auditi kohustus aktsiaseltsidele, millel on 1 või 2 aktsionäri. Audiitortegevuse seaduse (AudS) § 91(3) sätestab, et raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik igale aktsiaseltsile, millel on enam kui kaks aktsionäri. Sellega seonduvalt on tõstatunud aga küsimusi, kuna seaduses ei ole määratletud konkreetset perioodi, mil aktsionäride arvu loetakse.

Audiitorkogu on nüüdseks saanud asjakohase argumenteeritud vastuse Riigikogu majanduskomisjonilt, mis selgitab, et kõnealusele vabastusele on õigus aktsiaseltsidel, mil auditeeritava perioodi jooksul (aruandeaasta) pole ühelgi ajahetkel olnud rohkem kui kaks aktsionäri.

Ettevõtlusvormist tuleneva nõude muutus ei vabasta auditi/ülevaatuse kohustusest muudel alustel.

Auditi ja ülevaatuse kohustuse kriteeriumid on kättesaadavad SIIN.