Kontakt
Katrina Villak

Telefon: +372 6805 622
E-post

Omandamistehingu kohta otsuste vastuvõtmisel peavad paljud rahvusvahelised ettevõtted, ja eriti osaluskapitali investeerijad, pöörama esmalt tähelepanu selle protsessi kiirusele ja tõhususele. Kuidas on teil näiteks võimalik saada mõistlikku teavet sihtettevõtte või 25-s riigis tütarettevõtteid omava kontserni tegeliku finants-, õigus-, töösuhete-, raamatupidamis- ja maksualase olukorra kohta? Ja seda mõne päeva jooksul? Ilma otsustamisprotsessi liigselt edasi lükkamata?

Rödl & Partner pakub abi ostueelsete analüüside läbiviimisel üle kogu maailma, tuginedes oma ainulaadsele lähenemisviisile interdistsiplinaarsele ja globaalsele projektijuhtimisele.

Meie büroode ekspertgrupid pakuvad järgmisi kvaliteetseid teenuseid:

  • analüüsi protsesside ja põhjalikku kontrolli vajavate valdkondade määratlemine ja ülemaailmne elluviimine
  • kogenud asjatundjate kaasamine, et viivitamatult tuvastada tehingu jaoks olulisi riske
  • erinevate spetsialistide analüüsivaldkondade täpne määratlemine, et vältida topeltkäsitlemist
  • erinevate ekspertgruppide ühendaruandlus teiega kokkulepitud formaadis
  • täpne aruandlus, mis keskendub olulistele riskidele koos praktiliste soovitustega, kuidas nendega tegeleda omandamistehingueelselt või - järgselt