Kontakt
Katrina Villak

Telefon: +372 6805 622
E-post

Soetusega kaasneva kasu maksimiseerimiseks peavad ettevõtted kindlaks määrama ja rakendama kõige efektiivsema integreeritud struktuuri, mis puudutab finantseerimist, äriprotsesse ning personalipoliitikat ja -hüvitisi.

Meie tehingujärgsete teenuste hulka kuuluvad:

  • globaalsete äritehingute läbiviimine siseriiklikul tasandil, äridokumentide koostamine ja esitamine registritele, direktorite määramine, kontserni restruktureerimine
  • erinevaid riike hõlmavate varatehingute planeerimine ja elluviimine, kliendisuhete ja tarnijatega sõlmitud kokkulepete üleminek
  • töötajate õiguste haldamine äriühingute ülemineku korral
  • tegevusplaanide arendamine ja rakendamine tehingujärgse integreerimise haldamiseks
  • tehingujärgsed analüüsid