Kontakt
Katrina Villak

Telefon: +372 6805 622
E-post

Roberts Ikaunieks

Telefon: +371 67334 280
E-post

Iga auditi eesmärk on avaldada arvamust selle kohta, kas ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on esitatud õigesti kõigis olulistes aspektides vastavalt selle riigi raamatupidamisstandarditele, kus ettevõte on registreeritud.

Meie audiitorteenuste hulka kuulub raamatupidamisdokumentide pisteline kontroll ja muud protseduurid, mida peame vajalikuks oma arvamuse avaldamiseks.

Meie peamine eesmärk on tagada teie ettevõtte jaoks tõhus ja efektiivne auditi läbiviimine. Selleks kasutab Rödl & Partner auditi riskipõhist lähenemisviisi. Peame eriti oluliseks ettevõtte sisekontrollisüsteemi tundmaõppimist piisavalt heal tasemel, mis võimaldab meil auditit planeerida ja määrata vajalike auditiprotseduuride olemus, aeg ja ulatus.

Meie auditi metoodika ja standardid on kooskõlas kohalike ja rahvusvaheliste standarditega.  Täielikku vastavust kõikidele standarditele jälgib meie ülemaailmne nõukogu kohalike ja rahvusvaheliste tugikomisjonide kaasabil.

Rödl & Partneris toimuvad regulaarsed auditeerimise sisuliste protsesside hindamised (peer review) ning ülevaatused asukohamaal erialainstitutsioonide poolt. Lisaks teostab Rödl & Partneri võrgustik regulaarselt büroodevahelist auditeerimise kvaliteedikontrolli. Kvaliteedikontroll ja ülevaatus auditi töörühmade ja/või auditi kliendi poolt on Rödl & Partneri üldine tava üle kogu maailma.

Kvaliteet põhineb inimestel, mitte tarkvaral

Rödl & Partneril on ainulaadne õppeprogramm nimega Campus.

Me investeerime jõudsalt sellesse, et tagada ühtne kvaliteeditase kõikides meie büroodes üle maailma. Campus kujutab endast kõrgkoolijärgset globaalset õppe- ja kvalifikatsiooniprogrammi. See põhineb meie Euroopa õppekeskuses toimuval õppesessioonidel ja e-õppekaval, mis koostatakse igale spetsialistile individuaalselt. Programmi üle teostavad pidevat järelevalvet õppekeskuses töötavad õppejuhid.

Õppeprogramm käsitleb enamat kui tavametoodika ja tehnilised standardid, mida rakendatakse meie ülemaailmses auditi töös. Iga Rödl & Partneri töötaja õpib sügavuti tundma ka rahvusvaheliste ettevõtete vajadusi ja ootusi arvestuspõhimõtete, aruandluse ja konsolideerimisnõuete osas.

Kogu õppeprogramm on koostatud ülemaailmsete klientide spetsiifilisi vajadusi silmas pidades. See hõlmab:

  • aruandlust vastavalt kohalikele ja välisriigi raamatupidamisstandarditele
  • IFRS aruandlust
  • sõltumatu kontrolli- ja süsteemiprotsessi tagamist
  • siseauditit
  • nõuetele ja seadustele vastavust ning aruandlust
  • konsolideeritud aruandluse täiustamist