Kontakt
Katrina Villak

Telefon: +372 6805 622
E-post

Roberts Ikaunieks

Telefon: +371 67334 280
E-post

Audiitori arvamuse kujundamiseks on olulise tähtsusega ettevõtte sisekontrollisüsteemide auditeerimine ja selle osatähtsus on tänapäeva majanduskeskkonnas määratult kasvanud.

Siseauditi funktsioonide arendamine ja täiustamine on muutunud paljude ettevõtete jaoks suureks mureteemaks. See puudutab mitmeid eraettevõtteid, mis ei allu USA Sarbanes-Oxley seadusele, korporatiivsele haldusele ja muudele sarnastele regulatiivsetele piirangutele. 

Siseaudit on muutunud eluliselt tähtsaks globaalses riskijuhtimises, iseäranis keskmise suurusega ja suurte eraettevõtete jaoks, mis on viimastel aastatel kasvanud ülemaailmseteks organisatsioonideks.

Rödl & Partner aitab teil täiustada riskijuhtimist nii siseriiklikul kui globaalsel tasandil:

  • siseauditialane nõustamine, riskide ja regulatiivse keskkonna analüüsimine, siseauditi meetodite ja protsesside väljatöötamine, rakendusalane nõustamine ja järelevalve
  • koostöö kliendi siseauditi töögrupiga projektipõhiselt või ülemaailmse võrgustiku kaudu
  • täieliku siseauditi teenuse osutamine

Meie siseauditi asjatundjatel on kogu maailmas sidemed pettuste uurimise meeskondadega.