Kontakt
Alice Salumets

Telefon: +372 606 8650
E-post

Meie kui välisotseinvesteeringute asjatundjate jaoks on maksud iga meie poolt nõustatava investeeringu ja tehingu loomulik osa.

Paljudes investeerimissihtkohtades üle kogu maailma töötavad Rödl & Partneri büroodes juhtivad kohalikud maksuspetsialistid. Nad nõustavad välisinvestoreid maksusäästlike projektide struktureerimisel ja kannavad hoolt klientide huvide eest suhtlemisel kohalike maksuametitega.

Kuna paljud meie kliendid on eraettevõtted, mõistame me hästi omanike ja nende perede huvisid oma rahvusvaheliste ettevõtete maksustruktuuride planeerimisel.

Meie rahvusvahelised maksuteenused hõlmavad sageli järgmisi valdkondi:

 • rahvusvaheliste kontsernide maksusäästlik struktureerimine
 • rahvusvahelised osalusstruktuurid
 • trustid
 • välismaiste tütarettevõtete ettevõtlusvormi valimine
 • dividendipoliitika
 • rahvusvaheliste kontsernide finantseerimise, ühinemise ja omandamisega seotud maksude planeerimine, lõpetamisstrateegiad
 • püsivad tegevuskohad
 • topeltmaksustamisprobleemid seoses litsentsilepingutega, üld- ja juhtimiskulude eraldamisega
 • pärimise planeerimine
 • investeerimisfondide planeerimine, kinnised fondid, varad, meedia, liisingfondid, erifondide struktureerimine
 • välismaale lähetatud töötajate nõustamine
 • käibemaksu ja otseste maksudega seotud teenused