Kontakt
Alice Salumets

Telefon: +372 606 8650
E-post

Alanevate maksumäärade ajastul on siirdehindade regulatsioonist saanud maksuhalduritele üks parematest vahenditest, et tagada maksude laekumist. Rahvusvahelisi siirdehinna regulatsioone ja kokkuleppeid ei aktsepteerita ega tõlgendata kõikjal maailmas ühtemoodi. Sellest tulenevalt on maksude planeerimisest kujunenud rahvusvaheliste ettevõtete jaoks suur väljakutse isegi üksikprojektide kulude arvestamisel.

Meie ülemaailmsete siirdehinna teenuste hulka kuuluvad:

  • siirdehinnapoliitika väljatöötamine ja rakendamine, kolmandate isikute andmebaasidel põhinev analüütiline tugi, siirdehinna määramise meetodite  hindamine
  • dokumenteerimine lähtudes kohalikust ja välisriigi siirdehindade regulatsioonist
  • maksuplaneerimine siirdehindade vaatenurgast nii regionaalsel, siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasemel
  • siirdehinna eelkokkulepped kohalike ja välisriigi maksuhalduritega
  • siirdehinna poliitika ja dokumentatsiooni kaitsmine maksuauditites ja maksuvaidlustes