Riias
Jens-Christian Pastille

Telefon: +371 67 33 81-25
E-post

Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ
Alice Salumets

Telefon: +372 606 8650
E-post

Üha enam väljakutseid pakkuvas ärikeskkonnas, kus rahvusvahelised investeeringud ja äritehingud on muutunud aina komplekssemaks, on Rödl & Partneril õnnestunud areneda selgelt eristatava euroopaliku lähenemisviisiga ülemaailmseks õigusteenuste pakkujaks. 

Oleme teadlikult heitnud kõrvale tavapärase täisteenust pakkuva ärimudeli. Vaid kümmekonna aasta jooksul oleme jõudnud mainekate juhtivate õigusfirmade hulka, keskendudes eelkõige välisinvesteeringutele ja rahvusvahelistele äritehingutele. Rödl & Partner koos oma üle maailma sellele valdkonnale spetsialiseerunud advokaatidega on muutunud üheks vähestest tõeliselt integreerunud ja kõikjal maailmas teenuseid pakkuvaks rahvusvahelistest õigusfirmadest.

Kuigi oleme tavaliselt keskendunud väiksema suurusega ettevõtetele, on meie kiire ja tõhus praktilise ja asjatundliku juriidilise abi osutamise viis meelitanud ligi ka rahvusvahelisi suurettevõtteid.

Rödl & Partner suudab pakkuda kõrgetasemelisi teenuseid tänu meie one face to the client lähenemisviisile. Klient saab endale meie firmas ühe kindla kontaktisiku ning saab temalt vastused oma õigusalastele küsimustele ükskõik millise jurisdiktsiooni kohta vastatakse kokkulepitud aja jooksul, sageli vähem kui ühe tööpäevaga. Ettevõtte omandamiseks vajaliku kompleksse ja mitmeid riike hõlmava integreeritud juriidilise, maksu- ja finantsanalüüsi (due-diligence) suudame läbi viia vaid mõne päevaga. Vähesed teised firmad suudavad samaväärset pakkuda. 

Oleme keskendunud järgmistele valdkondadele:

  • piiriülesed investeeringud ja ettevõtete omandamine, peamiselt eraettevõtete ja nende ülemaailmsete tütarettevõtete poolt
  • eri riikide äriühingu- ja maksuseadustega seotud küsimused
  • turustus- ja muud kaubanduslepingud seonduvalt välisriigi jurisdiktsiooniga
  • ülemaailmne intellektuaalse omandi kaitse
  • tööõigus rahvusvahelistele äriühingutele

Õigusabi valdkondades oleme saavutanud kiiruse ja reageerimisvõime, millega suurematel õigusfirmadel on raske sammu pidada. Meie bürood nii Lääne- kui Ida-Euroopas, samuti Ida-Aasias teevad koostööd paljude partnerite ja advokaatidega, kes on oma riigi juhtivad spetsialistid. 

Kõikjal, kus me tegeleme õigusabiga, hoolitseme selle eest, et meie meeskondadesse kaasatakse teistes õigusruumides õppinud ja töökogemusi omandanud partnereid ja tippadvokaate, kellest saavad kohaliku meeskonna püsiliikmed. Erinevalt teistest paljudes riikides esindatud firmadest väldime väliskonsultantide rakendamist, kellel ei ole tegelikku seost selle kultuuri- ja õiguskeskkonnaga, milles nad vaid lühikest aega töötavad.

Igal Rödl & Partneri advokaadil - olenemata sellest, kas tal on kohalik või välisriigi pass - on isiklikud ja kauakestvad sidemed selle riigiga, sealjuures kasutab ta edukalt ära oma teistes riikides omandatud õigusalast haridust ja tööpraktikat. 

Me investeerime palju oma advokaatide rahvusvahelisse väljaõppesse. Meie investeeringud töötajatesse - mis on ainulaadsed õigusvaldkonnas - võimaldavad neil vaadata iga juriidilist väljakutset mitte ainult läbi tubli advokaadi silmade, vaid ka rahvusvaheliste firmade – meie klientide – silme läbi.