Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ
Alice Salumets

Telefon: +372 606 8650
E-post

Rödl & Partner nõustab ettevõtteid nende välisinvesteeringute tegemisel kõikides asukohamaa äriühinguõigusest tulenevates küsimustes ja aitab neil oma kohustusi täita.

Meie teenustepaketti kuuluvad:

  • äriühingute asutamine
  • juriidilised toimingud ettevõtte juhatuse ja osaluste muutmiseks, dividendide maksmiseks jne
  • nõustamine juhtkonna kohustuste ja vastutuse osas
  • kohustuslike registrite pidamine ja protokollide koostamine
  • juhatuse ja üldkoosolekute jaoks kohustuslike dokumentide koostamine, koosolekute protokollimine
  • äriühingu registreeritud kontorina tegutsemine teatud jurisdiktsioonides (võtke ühendust meie äriteenuste globaalse juhiga, et teada saada, millistes asukohtades me saame tegutseda teie registreeritud kontorina)
  • kõikide vajalike teatiste, aruannete, vormide, deklaratsioonide ja avalikustamisele kuuluvate otsuste esitamine vastava riigi äriregistritele
  • nõustamine ja abistamine maksukohustuste täitmisel
  • äriühingute tegevuse lõpetamine

Me hoolitseme selle eest, et kogu ettevõtte nõutav dokumentatsioon on õigesti koostatud kõikides jurisdiktsioonides, kus teie ettevõte tegutseb. See on globaalse riskijuhtimise oluline osa.