Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ
Alice Salumets

Telefon: +372 606 8650
E-post

Iga piiriülese investeeringu keskmes on inimesed, kes on seotud kõikide välisotseinvesteeringuid või rahvusvahelisi projekte puudutavate otsustega. Rahvusvahelisel tasandil on töösuhted eriti keerukad.

Me mõistame hästi ettevõtete väljakutseid ja oleme välja töötanud vahendid riskide minimeerimiseks ja juhtimisefektiivsuse maksimeerimiseks nii administreerimise kui ka tööõiguse, maksustamise ja sotsiaalkindlustuse vaatepunktist.

Rödl & Partneri teenused personalijuhtimise ja tööseadusandluse valdkonnas:

  • töölepingute koostamine juhtivtöötajatele, tüüplepingute koostamine töötajatele
  • töösuhtejärgsed lepingulised kitsendusklauslid, konfidentsiaalsus- ja konkurentsikeeldu puudutavad küsimused
  • mitteresidentide nõustamine tööseadusandluse alal, rahvusvaheliste juhtivtöötajate sotsiaalkindlustus ja maksude planeerimine
  • soodustused ja hüvitised, pensioniskeemid ja nende kasutamine, maksu- ja sotsiaalkindlustuse käsitlemine, töötajate osalusprogrammid
  • viisad, tööload, sisseränne rahvusvaheliste organisatsioonide jaoks
  • töösuhted, konsultatsioonid töötajate esindajatega, ametiühingutega, kollektiivlepingud/palgaläbirääkimised
  • töölepingute lõpetamine
  • restruktureerimine, tootmisüksuste ja müügikontorite sulgemine, koondamine
  • töökohapoliitika kujundamine ja ülemaailmne rakendamine
  • töövaidlused