Kontakt
Tiina Mirka

Telefon: +372 6805 629
E-post

Üheks põhiliseks püüdluseks äriprotsesside puhul peab olema kõikide toimingute läbipaistvus, mis aitab teil jälgida ja mõõta oma äritegevust kõikjal maailmas. Aruandlusprotsesside väljatöötamine ja täiustamine peab lähtuma just sellest eesmärgist.

Rödl & Partner pakub järgmisi aruandlusteenuseid:

  • perioodilise aruandluse vormide väljatöötamine ja rakendamine
  • kuu- või kvartalipõhiste aruannete koostamine ja kontrollimine
  • raamatupidamise aastaaruannete koostamine kohaliku standardi järgi
  • aastaaruannete koostamine lähtudes kontserni raamatupidamisstandarditest, rahvusvahelistest või välisriigi raamatupidamisstandarditest konsolideerimise eesmärgil
  • juhtimise infosüsteemide sisseseadmine
  • abistamine suhtlemisel raamatupidamise aastaaruannete audiitoritega